Strona głowna » Dębica » Symbole wręczone

Symbole wręczone

Firmy Ventor z Dębicy i Olimp Labs. z Nagawczyny znalazły się w gronie blisko czterdziestu firm i instytucji, którym 24 listopada w katowickim Teatrze Śląskim wręczono laury programu „Symbol” na dorocznej gali.

Od czterech lat redakcja „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawne”, a od tego roku także „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej”, wyróżnia Symbolami najbardziej twórcze, dynamiczne firmy i instytucje, funkcjonujące w różnych sferach życia publicznego. Począwszy od świata nauki, poprzez gospodarkę, medycynę, na szeroko pojętych usługach kończąc. Obok prawdziwych potentatów, firm o światowej renomie i globalnym zasięgu działania, finalistami programu stają się również mniej znani, stosunkowo niewielcy reprezentanci swoich branż.

– Choć różnią się potencjałem ekonomicznym, wielkością załóg, sposobami i siłą oddziaływania na rzeczywistość, wspólnym dla nich mianownikiem jest nowatorski stosunek do realizowanych zadań, znakomita organizacja pracy, dbałość o wysokie standardy funkcjonowania – uważa Jakub Lisiecki, redaktor naczelny „Monitora Rynkowego” i „Monitora Biznesu”. – W ich przypadku twierdzenie, że fundusze europejskie służą modernizowaniu Polski nie jest zwrotem czysto retorycznym. W zdobywaniu funduszy zewnętrznych, w zamienianiu ich na trwałe dobro społeczne laureaci symbolu również są liderami.

Program i jego laury to wyraz docenienia dokonań, wyobraźni, pomysłowości nagrodzonych, ale też forma budowania ich pozytywnego wizerunku, upowszechniania wiedzy o tym, co dobre i odkrywcze. To, że spełnia on ów ambitny cel potwierdził profesor Jacek Koronacki, dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, kolejny raz wyróżnionego EuroSymbolem Innowacji. Gdy w zeszłym roku placówka po raz pierwszy po niego sięgnęła, ogólnokrajowy szum medialny znacząco spopularyzował jej wybitne, naukowe osiągnięcia.

Ventor ostał nagrodę jako firma o szczególnym charakterze odpowiedzialności społecznej. – Nagrody dają dużą satysfakcje wtedy, gdy rzeczywiście ktoś tę pracę społeczną, którą firma prowadzi ktoś zauważy i doceni – mówi Janusz Urbanik, prezes grupy Ventor. – Oprócz wyników finansowych ważne jest by budować szacunek u ludzi.  Nie powinniśmy unikać poddawania się ocenie innych, bowiem uwagi krytyczne, jeśli się takie pojawiają, służą lepszemu rozwojowi. Każda nagroda przyznawana za jakość naszych usług u naszych zagranicznych kontrahentów budzi szacunek i zaufanie do osób zarządzających. Chciałoby się by w Polsce również tak było.

Nagrodzeni mogli wysłuchać recitalu śpiewającej aktorki, Izabeli Trojanowskiej.

FOT. TOMASZ ROWIŃSKI, ARCHIWUM ORGANIZATORÓW