Strona głowna » Dębica » Stawiają na profilaktykę

Stawiają na profilaktykę

W Brzeźnicy i Dębicy 1 czerwca odbędą się spotkania w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, którego tematem będzie szeroko rozumiany problem uzależnień.

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy wspólnie z przedstawicielami samorządu zachęcają do udziału w spotkaniach. Podczas tych rozmów omówione zostaną najskuteczniejsze metody prowadzenia działań uświadamiających zagrożenia wynikające ze stosowania środków odurzających. Możliwa będzie również indywidualna rozmowa z przedstawicielami powołanych komisji, przedstawienie własnego problemu bądź też problemu osoby, która takiej pomocy oczekuje wezmą udział w Ogólnopolskim Głosem Profilaktyki. W Urzędzie Miejskim w Dębicy 1 czerwca od godziny 14. do 16. pełnić będzie dyżur Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz policjanci st. asp. Tomasz Totko, sierż. sztab. Jacek Bator. W brzeźnickim Domu Kultury oczekiwać na zainteresowane problemem uzależnień osoby będzie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wśród dyżurujących będą przedstawiciele Straży Gminnej, policji oraz Stowarzyszenia „Millenium”.