Strona głowna » Jodłowa » Starosta uczestniczył w sesji Rady Gminy Jodłowa

Starosta uczestniczył w sesji Rady Gminy Jodłowa

Andrzej Reguła, starosta dębicki uczestniczył 30 grudnia w sesji Rady Gminy Jodłowa, na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy i wójta. Podczas obrad poruszono tematy związane z funkcjonowaniem gminy, jej potrzebami, planami rozwoju oraz możliwościami współpracy ze starostwem.
Gmina Jodłowa jest pierwszą, którą odwiedził nowy starosta. Andrzej Reguła podkreślił, że pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie przebudowa drogi powiatowej od rynku do granicy z Kowalową wraz z przebudową mostu i osuwiskiem – zadanie to jest planowane do rozpoczęcia w bieżącym roku. Wniosek o dofinansowanie jest złożony u wojewody. Kolejną ważną dla starosty i dla samorządu jodłowskiego sprawą jest nabór do Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej. Reguła uważa, że należy uczynić wszystko, aby szkoła ta została reaktywowana. Według niego istnieje wiele potrzeb jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe młodzieży i w tym właśnie kierunku należałoby prowadzić nabór do szkoły.

Robert Mucha, wójt gminy podkreślił, że oprócz tych dwóch zadań, chciałby aby zostały zrealizowane w przyszłości m. in. budowa parkingu przy sali gimnastycznej czy przebudowę przystanku w Dębowej, który ulokowany jest na działce starostwa. Wójt liczy na pomoc w odbudowie chodników przy drogach powiatowych. Na pytania przewodniczącego Rady Gminy starosta odpowiedział, że wszystkie inwestycje zrealizowane będą stopniowo w ciągu kilku lat, nie zaś w ciągu roku.