Home » Dębica » Stanisław Cieszkowski nie jest już prezesem Firmy Oponiarskiej

Stanisław Cieszkowski nie jest już prezesem Firmy Oponiarskiej

Stanisław Cieszkowski złożył 28 sierpnia br. rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji prezesa Zarządu. Pozostanie zatrudniony w firmie na dotychczas zajmowanym stanowisku dyrektora ds. produkcji.

Stanisław Cieszkowski swoje życie zawodowe związał z zakładem produkcyjnym w Dębicy, rozwijając także swoją karierę w międzynarodowych strukturach Grupy Goodyear. W latach 2006-2007 był dyrektorem ds. produkcji w fabryce Goodyear w Słowenii. Następnie od 2007 do 2009 pełnił funkcję dyrektora ds. produkcji zakładu produkcyjnego w Uitenhage w Republice Południowej Afryki.  W 2016 r. został wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

 Zysk netto Firmy Oponiarskiej Dębica w I kw. 2017 r. wzrósł do 44,7 mln zł z 28,9 mln zł przed rokiem. Wynik operacyjny wzrósł do 43,1 mln zł z 30,1 mln zł.Z kolei sprzedaż wzrosła o blisko 16 proc., do 523,7 mln zł z 451,7 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży uzyskane od podmiotów z grupy Goodyear w I kw. 2017 r. stanowiły 89,8 proc. sprzedaży ogółem, wobec 90 proc. w analogicznym okresie 2016 r.

Jak informował jeszcze przed rezygnacją Cieszkowski sytuacja rynkowa w Polsce i Europie w I kw. 2017 r. była lepsza, niż w analogicznym okresie 2016 r., szczególnie w segmencie opon do pojazdów osobowych. Wykorzystując sprzyjające warunki rynkowe, w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. Firma Oponiarska Dębica zwiększyła o 18,2 proc. sprzedaż do podmiotów niepowiązanych, która w efekcie stanowiła w tym okresie 10,2 proc. sprzedaży, czyli kształtowała się na poziomie zbliżonym do wypracowanego w IV kw. minionego roku.

Od stycznia do marca 2017 r. wydatki inwestycyjne Dębicy wyniosły 23 mln zł. Przeznaczono je głównie na zakup i modernizację maszyn branżowych. Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku za 2016 r. 32,4 mln zł dywidendy, czyli 2,35 zł na akcję.