Strona głowna » Dębica » Spotkanie asystentów rodzin w Dębicy

Spotkanie asystentów rodzin w Dębicy

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się 26 stycznia spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń dla 20 asystentów rodzin pracujących w ośrodkach pomocy społecznej w województwie podkarpackim. Spotkania asystentów rodziny, które od dwóch lat odbywają się w różnych ośrodkach na Podkarpaciu po raz pierwszy zorganizowane zostało w Dębicy.

Asystenci rodzin, to pracownicy ośrodków pomocy społecznej, którzy przez pewien czas wspierają rodzinę, aby w przyszłości mogła ona samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Przydzielani są oni do konkretnej rodziny na wniosek sądu lub pracownika socjalnego. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy od niemal trzech lat pracuje dwóch asystentów rodzin, którzy wspierają ogółem 21 rodzin. Ich rola polega na pomaganiu w wypełnianiu ról społecznych osób, które sobie z tym same nie radzą, są niezaradne życiowo.

– W ostatni czasie jeden z asystentów został przydzielony młodej dziewczynie, która właśnie urodziła dziecko – mówi Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS w Dębicy. – Jego zadaniem jest m.in. nauczenie młodej matki jak właściwie zajmować się dzieckiem, jak je kąpać i przewijać, bo w biologicznej rodzinie nie  ma ona wsparcia i właściwych wzorców.

Spotkanie asystentów miało charakter warsztatowy. Zajęcia z asystentami, którzy przyjechali na warsztaty poprowadziła m.in. Anna Gil, doświadczony dębicki psychoterapeuta.

– Uczestnicy mieli czas na wymianę doświadczeń ze swojej pracy z rodzinami, analizę trudnych przypadków i osobiste przemyślenia– mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Taka wymiana doświadczeń jest niezwykle ważna przy rozwiązywaniu poszczególnych sytuacji problemowych z jakimi  asystent  spotyka się podczas pracy z członkami danej rodziny.

FOT. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

szkolenie5 szkolenie7