Home » Dębica » Śpiewali i recytowali Panu

Śpiewali i recytowali Panu

W Domu Kultury „Kosmos” w Dębicy odbył się Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej. Podobnie jak w poprzednich edycjach ze względu na znaczną liczbę uczestników został on podzielony przez Miejski Ośrodek Kultury na dwa dni. W konkursie recytatorskim jurorzy przyznali pierwsze miejsce Alicji Wojnarowskiej, reprezentującej MOK (kategoria szkoła podstawowa), Michałowi Michoniowi ze Szkoły Podstawowej w Straszęcinie (kategoria gimnazjum i klasy starsze „podstawówki”), Mateuszowi Ciurkotowi z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (kategoria średnich szkół ponadgimnazjalnych) oraz Dorocie Bielatowicz reprezentującej Centrum Kultury i Bibliotek gminy Dębica. W turnieju poezji śpiewanej w kategorii uczniów szkół podstawowych jury przyznało nagrodę Małgorzacie Dunajskiej z Nawsia Brzosteckiego. W kategorii uczniów szkół średnich wyróżnienie otrzymał duet Wiktoria Nykiel i Angelika Bielatowicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Nagrodę specjalną w tej kategorii za „przygotowanie własnego tekstu i wrażliwość artystyczną” jury przyznało Katarzynie Pawełko z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy.

W pierwszym dniu turnieju zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Oceniało ich jury Robert Chodur, aktor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Maciej Małozięć, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacyjnego „Kana” w Dębicy oraz Aneta Wiater, kulturoznawca o specjalizacji teatralnej, pracownica MOK w Dębicy. Po wysłuchaniu trzech propozycji w turnieju poezji śpiewanej w kategorii uczniów szkół podstawowych jury przyznało nagrodę wspomnianej już Małgorzacie Dunajskiej z Nawsia Brzosteckiego. W turnieju recytatorskim w kategorii uczniów szkół podstawowych  zaprezentowało się 28 uczestników. Pierwsze miejsce zajęła wspomniana już Alicja Wojnarowska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, drugie miejsce zdobyła Roksana Buraś z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz Hubert Zieliński ze Szkoły Podstawowej w Mokrem. Trzecie miejsce zdobyły Kinga Rachwał z Zespołu Szkół w Żyrakowie i Natalia Kozek ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy. Wyróżnienie otrzymał Tomasz Mądro z ZSS w Dębicy. Drugie wyróżnienie otrzymały Dominika Osika ze SP nr 8 w Dębicy, Julia Sikora z MOK w Dębicy, Bartłomiej Gonet ze SP w Przeczycy. Trzecie wyróżnienie zdobyli: Marta Czauderna z SP w Stobiernej, Emilia Piekarczyk z SP w Dobrkowie, Wiktoria Kawa z ZS w Żyrakowie i Natalia Warzecha z SP nr 1 w Jodłowej.

W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych w turnieju recytatorskim jury oceniało 28 propozycji. Pierwsze miejsce przyznano Michałowi Michoniowi z SP w Straszęcinie, drugie miejsce przyznali Gabrieli Surdel z gimnazjum w Brzostku i trzecie miejsce zajęli ex aequo: Mateusz Rymut z SP w Nagoszynie, Norbert Jedliński z CKiB w gminie Dębica oraz Mateusz Szynal z SP w Jodłowej. Pierwsze wyróżnienie trafiło do Magdaleny Mazur z CKiB Gminy Dębica i Damiana Figury z SP nr 1 w Jodłowej. Drugie wyróżnienie otrzymali Tomasz Starzak z CKiB Gminy Dębica i Klaudia Cielak z ZS w Paszczynie. Trzecie wyróżnienie: Julia Kulig z ZS w Zawadzie, Julia Nowak z ZS w Pustyni i Anna Lemek z SP w Brzostku. Wyróżnienia honorowe otrzymali uczniowie ZSS w Dębicy Sylwia Wojtuła i Mateusz Kontrabecki.

W drugim dniu Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej prezentowali swoje umiejętności uczestnicy ze szkół średnich oraz dorośli. Ich recytacje i piosenkę śpiewaną oceniało jury w składzie: Monika Wenta, aktorka Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, Aneta Wiater i Maciej Małozięć. W turnieju poezji śpiewanej w kategorii uczniów szkół średnich wyróżnienie otrzymał już duet Wiktoria Nykiel i Angelika Bielatowicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

W turnieju recytatorskim w kategorii szkół średnich jury oceniało 26 uczestników. Pierwsze miejsce przyznano Mateuszowi Ciurkotowi z ZSZ nr 1, drugie miejsce trafiło do Patrycji Serafin z MOK w Dębicy i Trzecie miejsce przyznano ex aequo: Julii Wronie z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz Aleksandrze Występek z MOK w Dębicy. Wyróżnienia otrzymali: Bernadetta Różańska, Jagoda Jakubek i Oskar Rak ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZSS w Dębicy, Aleksandra Godycka z I LO w Dębicy, Natalia Świstak z CKiB Gminy Dębica i Bartosz Świątek z MOK w Dębicy.

W turnieju recytatorskim w kategorii dorosłych startowało czterech uczestników. Jury nagrodę przyznało Dorocie Bielatowicz z CKiB Gminy Dębica, wyróżnienie otrzymała Maria Socha z MOK w Dębicy. Nagrodę specjalną w tej kategorii za „przygotowanie własnego tekstu i wrażliwość artystyczną” jury przyznało Katarzynie Pawełko z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy.

Do finału XXVII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej, który odbędzie się 8 grudnia 2017 w sali widowiskowej MGOK w Sędziszowie Małopolskim jury zarekomendowało: Mateusza Ciurkota, Patrycję Serafin, Julię Wronę, Aleksandrę Występek i Dorotę Bielatowicz.