Strona głowna » Gmina Dębica » Sołectwa mają swój budżet

Sołectwa mają swój budżet

Radni gminy Dębica wyodrębnili w budżecie pieniądze na fundusz sołecki. Gmina dokonuje podziału kwoty na poszczególne sołectwa w oparciu o specjalny algorytm uwzględniający liczbę mieszkańców sołectwa oraz wskaźnik dochodów bieżących gminy.

Sołectwa będą mogły wydawać pieniądze na przedsięwzięcia, które mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ustawa przewiduje uchwalenie przez zebranie wiejskie więcej niż jednego przedsięwzięcia pod warunkiem, że łączny koszt wszystkich zadań będzie się mieścił w kwocie postawionej do dyspozycji danego sołectwa. Do dyspozycji sołectw będzie 449 606  zł.