Strona głowna » Dębica » Słaba końcówka roku, wyniki stabilne

Słaba końcówka roku, wyniki stabilne

Firma Oponiarska Dębica S.A., lider polskiego rynku opon do samochodów osobowych i dostawczych, zanotowała po czterech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1,8 mld zł, zysk operacyjny sięgający 78,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 88,3 mln zł. Wyniki osiągnięte po czterech kwartałach 2014 roku były niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej, na co wpływ miał przede wszystkim słabsze ostatnie trzy miesiące.

Najcieplejsza od 20 lat zima w Europie spowodowała niższy popyt na opony zimowe, co wraz z niestabilną sytuacją na rynkach wschodnich przełożyło się na spadek sprzedaży w czwartym kwartale i po nim. Do ważnych wydarzeń 2014 roku należy zaliczyć rozpoczęcie przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. produkcji opony zimowej Goodyear UltraGrip 9, nowego produktu w ofercie, o jeszcze wyższym niż poprzednie edycje zaawansowaniu technologicznym. Wysoką jakość opony potwierdziły jej bardzo dobre wyniki w wielu niezależnych testach. Wysoką jakość produkcji potwierdza także rozpoczęcie w 2014 roku, na zlecenie Grupy Goodyear, produkcji opon na potrzeby pierwszego wyposażenia wybranych modeli Audi A4. Produkcja ta jest kontynuowana również w bieżącym roku.

– Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego w drugim półroczu minionego roku wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe za cztery kwartały 2014 roku – mówi Stanisław Cieszkowski, prezes zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. – Były one niższe od osiągniętych rok wcześniej, przede wszystkim z powodu słabszego od naszych oczekiwań czwartego kwartału. Na słabsze wyniki w ostatnim kwartale roku wpływ miała niestabilna sytuacja na rynkach wschodnich, przekładająca się na mniejszą aktywność gospodarczą w tym regionie Europy oraz w krajach gospodarczo powiązanych. To miało wpływ na popyt na opony. Warto jednak podkreślić, że w tym trudnym otoczeniu rynkowym poradziliśmy sobie dobrze.  – mówi Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.