Strona głowna » Dębica » Seniorzy z kartą dostaną ulgi

Seniorzy z kartą dostaną ulgi

Już 21 września 2015 r. wszyscy mieszkańcy Dębicy, którzy ukończyli 65 rok życia mogą składać wnioski o przyznanie Dębickiej Karty Seniora, która będzie uprawniała ich do korzystania z różnego rodzaju zniżek i ulg.

– Rozmawiamy z różnymi firmami, spółkami i innymi podmiotami w sprawie włączenia ich w realizację programu – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. – Już włączyły się nasze jednostki i spółki: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejska Komunikacja Samochodowa. Mamy nadzieję, że wejście w życie Dębickiej Karty Seniora sprawi, że z jednej strony starsze osoby będą mniej płaciły w sklepach i punktach usługowych, a jednocześnie jeszcze aktywniej niż obecnie będą korzystać z oferty dębickich placówek sportowych: basenu, aquaparku czy kulturalnych.

Celem programu jest aktywizacja społeczna seniorów, ułatwienie im dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklarację przystąpienia do programu.

Karta będzie uprawniała seniorów do korzystania na preferencyjnych zasadach m.in. z: oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy przy zastosowaniu zniżki w wysokości 50 procent. Karta będzie upoważniała także do 50 procentowej zniżki w stosunku do aktualnie obowiązujących cen i uprawnień na przejazdy po Dębicy liniami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Taniej wyjdzie korzystanie z imprez Miejskiego Ośrodka Kultury, ofert innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz partnerów, którzy przystąpią do programu.

Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi, z którymi zostanie podpisane porozumienie.

Koordynatorem programu Dębicka Karta Seniora, z której będą mogły korzystać osoby, które ukończyły 65 rok życia i zamieszkują w Dębicy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Za weryfikację wniosków o wydanie karty będą odpowiedzialni pracownicy MOPS. Na stronie internetowej tej instytucji będzie także publikowany wykazu podmiotów uczestniczących w programie.

Wnioski o wydanie karty można składać w Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy. W placówce tej będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące programu Dębicka Karta Seniora, złożyć wniosek, a następnie odebrać Kartę Seniora. Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod numerem telefonu: 681 61 66.

Jak podkreśla burmistrz Mariusz Szewczyk celem wprowadzenia Dębickiej Karty Seniora jest budowanie przyjaznego klimatu dla seniorów. – Bardzo nam zależy, aby włączyło się jak najwięcej podmiotów prywatnych – mówi. – Szczególnie zależy nam na udziale w programie sklepów spożywczych, medycznych i aptek.

O realizację projektu walczyli radni miejscy.