Strona głowna » Dębica » Saperzy świętowali również w Warszawie

Saperzy świętowali również w Warszawie

Dębiccy saperzy obchodzili swoje święto podczas uroczystości w Warszawie, jak również nad Wisłoką, gdzie odbyło się oficjalne spotkanie w Muzeum Regionalnym, mieszczącym się w dawnej jednostce wojskowej.

„Chwała Saperom” – tymi słowami w miesiącu kwietniu – oddajemy hołd bohaterskim czynom polskich saperów dokonanych podczas działań wojennych, a także w czasie pokojowej służby. Wyjątkowe święto Wojsk Inżynieryjnych upamiętnia bohaterstwo i poświęcenie saperów, którzy polegli w walce o wolną i niepodległą Polskę, a także tych, którzy zginęli w akcji rozminowywania kraju.

Historycznie inspiracją obchodów stały się wydarzenia związane z forsowaniem Odry i Nysy Łużyckiej przez oddziały 1 oraz 2 Armii Wojska Polskiego. Forsowanie rozpoczęło się w Siekierkach i Gozdowicach 14 kwietnia 1945 roku i trwało do 20 kwietnia. W rocznicę tych wydarzeń dzień 16 kwietnia stał się Świętem Saperów, a kwiecień stanowi kanwę do uroczystości obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych. W tym roku przypada 70 rocznica tych wydarzeń.

Saperzy chlubnie zapisali się w powojennej historii, rozminowując znaczny obszar kraju, budując niezliczoną ilość mostów i kilometrów dróg. W ramach funkcjonującego ratownictwa inżynieryjnego, są w stałej gotowości do udzielania pomocy w przypadku klęsk żywiołowych. Należy także przypomnieć o olbrzymim wysiłku żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych, włożonym w bezpieczeństwo Polski oraz krajów, w których przebywają obecnie Polskie Kontyngenty Wojskowe.

W Warszawie z udziałem przedstawicieli MON, Sztabu Generalnego WP oraz Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych – Dnia Sapera przed pomnikiem „Chwała Saperom” odbyły się centralne uroczystości. Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Jerzy Michałowski podziękował za rzetelną i pełną poświęceń służbę saperom oraz rodzinom żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych. – Wykonując odpowiedzialne i niebezpieczne zadania, w pełni zasługujecie na szacunek oraz uznanie w Siłach Zbrojnych, w społeczeństwie i w gronie sojuszników – mówił.

Podczas uroczystości przed pomnikiem w parku kultury i wypoczynku im. Edwarda Rydza Śmigłego, przy Wisłostradzie zasłużeni saperzy wyróżnieni zostali medalami i odznakami: „Za rozminowanie kraju”, Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych, Zasłużony Saper” oraz „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”. Medalem „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” odznaczony został członek dębickiego Stowarzyszenia Ferdynand Bachurski. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem „Chwała Saperom”, a następnie na „Płycie Czerniakowskiej”.

Tradycyjnie w centralnych uroczystościach w Warszawie wzięła udział grupa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy im. „Dębickich Saperów”. Stowarzyszenie Saperów Dębickich reprezentował Wojciech Szmajda. Delegacja młodzieży i pedagodzy Szkoły Podstawowej w zwartym szyku z emblematem szkoły dołączyli do zebranych przy pomniku „Chwała Saperom” żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Po ceremonii złożenia kwiatów z uczestnikami wycieczki spotkał się Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Andrzej Solarz. Podziękował za postawę i godne reprezentowanie podczas uroczystości wręczając wszystkim okolicznościowe upominki. W czasie dwudniowego pobytu uczniowie zwiedzili Warszawę, Centrum Nauki Kopernik, zapoznali się z historią i zadaniami Garnizonu Warszawa, uczestniczyli w zmianie watry przed Grobem Nieznanego Żołnierza i odwiedzili Garnizon Kazuń, gdzie gościnnie zostali przyjęci przez dowódcę 2 Mazowieckiego Pułku Saperów pułkownika Adama Przygodę. Saperzy podziękowali Janowi Rachwałowi, dyrektorowi ”Saperskiej Dziewiątki”, pedagogom i uczniom za kontynuowanie saperskich tradycji.

Swoje święto członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich 16 kwietnia obchodzili również w Dębicy oddając cześć i hołd saperom, uczestnikom rozminowywania kraju oraz tym, którzy poświęcili swe życie w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w ramach NATO, Unii Europejskiej i ONZ. Na terenie byłej jednostki wojskowej w sali Historii Garnizonu Dębickiego w Muzeum Regionalnym w Dębicy w 70 rocznicę Święta Wojsk Inżynieryjnych – „Dzień Sapera” z okazji święta swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego, Mateusz Smoła, przewodniczący Rady Powiatu, Barbara Pelczar – Białek, dyrektor Wydziału Edukacji, Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, mjr Robert Bajorski wraz z delegacją WKU Mielec, Grażyna Pondo, wicedyrektor SP nr 9, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów”, członkowie Stowarzyszenia.

Andrzej Niedbał, prezes Stowarzyszenia po przywitaniu gości przedstawił przygotowaną na tę okazje krótką prezentacje multimedialną. Wzruszająca część artystyczną przedstawili uczniowie szkoły.

Po części oficjalnej i artystycznej na ręce prezesa przedstawiciele władz samorządowych złożyli z okazji święta okolicznościowe adresy i życzenia. Po zwiedzeniu sali tradycji garnizonu dębickiego uczestnicy uroczystości przeszli pod figurkę Matki Boskiej oraz obelisk upamiętniający poległych Saperów na terenie byłej jednostki wojskowej, gdzie przy dźwiękach trąbki i werbli złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Przed Kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy zaproszeni goście i członkowie Stowarzyszenia złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą „Chwałę Saperów”. Nastepnie uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza i kapelana Stowarzyszenia ks. Józefa Wątrobę w intencji poległych saperów i pracowników cywilnych wojska. Od 13 do 14 kwietnia członkowie zarządu Stowarzyszenia: płk rez. Andrzej Niedbał i ppłk rez. Wojciech Szmajda w obiektach sali tradycji oraz świetlicy odbyli spotkania z uczniami wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” w Dębicy.

Spotkania te tradycyjnie już od kilku lat odbywają się przed obchodami rocznicowymi Patrona Szkoły. W bieżącym roku obchody rocznicowe szkoły zbiegły się z jubileuszem 30 lecie jej powstania oraz 70 rocznicą święta Wojsk Inżynieryjnych – „Dniem Sapera”.

ZBIGNIEW LAMBERSKI