Home » Dębica » Samorządy wspierają uniwersytet

Samorządy wspierają uniwersytet

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przy wsparciu władz samorządów powiatu dębickiego uruchamia studia podyplomowe w Dębicy, które mają podnieść kompetencje zawodowe pracowników administracji publicznej i sektora finansów. Uniwersytet oferuje dwusemestralne studia podyplomowe zarządzanie w jednostkach administracji publicznej, które pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę oraz umiejętności z zakresu administracji publicznej. Studia wyraźnie skierowane są do pracowników urzędów, te z kolei mają wesprzeć  krakowską uczelnię. Dla mieszkańców przygotowano także niższe czesne.

Program studiów został tak przygotowany, by pogłębić wiedzę uczestników zarówno z zakresu prawa, finansów publicznych, programowania rozwoju jak i funkcjonowania podmiotów publicznych różnego rodzaju. Studia pozwolą na zdobycie zarówno praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych, jak również sprawnego i skutecznego zarządzania przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji publicznej.

Uniwersytet, by zachęcić mieszkańców do skorzystania z oferty, zaproponował promocyjną cenę studiów przy bardzo wysokiej jakości kształcenia. Koszt studiów to 3500 złotych brutto za dwa semestry przy minimum 30 uczestnikach.

Drugim proponowanym kierunkiem studiów podyplomowych jest Rachunkowość i finanse (dla początkujących). Studia przeznaczone są dla osób, które w swoich programach studiów nie miały przedmiotów z zakresu rachunkowości i finansów i nie mają jeszcze dużego doświadczenia w tym zakresie w dotychczasowej pracy zawodowej. Studia są trzysemestralne a ich koszt to 4500 złotych.

Kolejnym proponowanym przez Uniwersytet kierunkiem studiów podyplomowych jest Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych). Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów jak również dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i posiadających własne biurach rachunkowe. Studia są trzysemestralne a ich koszt to 3400 złotych.

Po obronie pracy końcowej student otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.