Strona głowna » Dębica » Ruszy rewitalizacja linii kolejowej Łódź Kaliska – Dębica

Ruszy rewitalizacja linii kolejowej Łódź Kaliska – Dębica

Poseł na Sejm Krystyna Skowrońska zwróciła się z zapytaniem do Marszałka Województwa Podkarpackiego, w którym prosiła o wyjaśnienie kwestii rewitalizacji linii kolejowej L-25 Łódź Kaliska – Dębica. W odpowiedzi otrzymała informację, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, przewiduje się wykonanie rewitalizacji linii kolejowej L-25 Łódź Kaliska – Dębica na odcinku od granicy województwa – Padew Narodowa – Mielec – Dębica. Zadanie zostanie sfinansowane maksymalnie w 85 procentach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy udziale co najmniej 15 procentach z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 2018 r.