Strona głowna » Gmina Dębica » Rozmawiali o ochronie dziedzictwa

Rozmawiali o ochronie dziedzictwa

Dr Marzena Baum – Gruszowska, kierownik Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania uczestniczyła 18 czerwca w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.  Kongres był okazją do zaprezentowania prowadzonej działalności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego małych ojczyzn, edukacji historycznej, aktywizacji społeczności lokalnych, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, propagowania dziedzictwa historyczno – kulturowego poprzez inicjowanie różnych działań na tych płaszczyznach z młodzieżą szkolną i akademicką.

Kongres odbył się w gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego organizatorami był Instytut Historii rzeszowskiej uczelni, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Głównym celem kongresu było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników, nabycie wiedzy i kompetencji z zakresu metodologii prowadzenia badań historycznych, źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na pamięć historyczną jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością. Marzena Baum – Gruszowska zaprezentowała dotychczasową działalność i osiągnięcia Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania, którą przedstawiła podczas specjalnej prezentacji.