Strona głowna » Dębica » Rozmawiali o inwestycjach przeciwpowodziowych

Rozmawiali o inwestycjach przeciwpowodziowych

W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyło się 10 czerwca spotkanie dotyczące „Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki” realizowanego na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Głównym tematem spotkania w którym udział wzięli m. in: Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Rafał Kumek, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Małgorzata Wajda, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Małgorzata Owsiany dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie było zaprezentowanie rekomendowanego wariantu działań oraz omówienie ostatecznie zaproponowanych inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na zlewni Wisłoki.

Podczas przedstawiania analizy programu inwestycyjnego zlewni Wisłoki zaprezentowane zostały m. in. dane statystyczne dotyczące wykonanych inwestycji przeciwpowodziowych i wynikającego z nich zmniejszenia ryzyka powodziowego na terenie miast i gmin zarówno Podkarpacia i Małopolski. Szczegółowo zostały zaprezentowane dane dotyczące poszczególnych miast i miejscowości z których wynikało m.in., że w Dębicy dzięki zrealizowanym inwestycjom przeciwpowodziowym liczba zagrożonych powodzią mieszkańców miasta zmniejszyła się z 434 do 24 osób. W Dębicy została zaproponowana budowa obwałowań oraz modernizacja istniejących i budowa nowych obwałowań przy potoku Budzisz. Spośród wymienionych inwestycji przeciwpowodziowych zrealizowanych w powiecie dębickim znalazły się inwestycje w Brzostku (zredukowanie liczby osób zagrożonych powodzą z 634 do 145 dzięki budowie obwałowań na rzece Wisłoce), gminie Dębica (zredukowanie liczby osób zagrożonych powodzą z 859 do 489), gminie Żyraków (zredukowanie liczby osób zagrożonych powodzą z 871 do 88, dodatkowo proponowana jest w te gminie budowa obwałowania wzdłuż Wisłoki oraz budowa suchego zbiornika w Nagoszynie). Jedynie w gminie Jodłowa nie została zredukowana liczba osób zagrożonych powodzią i brak na tym terenie działań przeciwpowodziowych. Ogólny koszt działań inwestycyjnych (obwałowań) zrealizowanych w obu województwach wyniósł 395 milionów złotych. Koszty związane z przesiedleniem ludności z terenów zagrożonych powodzią wyniosły natomiast 548 milionów złotych.

Jak podkreślają autorzy analizy ochrony przeciwpowodziowej w chwili obecnej dzięki zrealizowanym inwestycjom ochronionych jest 82 procent osób, 85 procent budynków prywatnych i 84 budynków użyteczności publicznej.

O planowane inwestycje w Dębicy i powiecie dębickim wojewodę małopolskiego Jerzego Millera podczas spotkania zapytali m. in. burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski oraz radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Czesław Łączak. Pytania dotyczyły zarówno budowy zbiornika Kąty – Myscowa, jak również zabezpieczeń w poszczególnych gminach.