Home » Dębica » Radni zdekomunizowali ulice

Radni zdekomunizowali ulice

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy, która odbyła się 29 maja  w związku z wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej radni przyjęli uchwały dotyczące nazw sześciu ulic w Dębicy. Cztery spośród nich pozostały w dotychczasowym brzmieniu, przy zmianie argumentacji ich nadania , dwie uległy zmianie.

Dotychczasowe nazwy zachowały cztery ulice: Czwartaków, Młodości, Braterstwa Broni i Wojska Polskiego. Radni jednak postanowili zmienić argumentację ich nadania, by nie chwaliły komunizmu. Teraz mają nosić swoje nazwy bez politycznych skojarzeń.

Dotychczasowa ulica Gwardii Ludowej będzie nosiła nazwę pułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, żołnierza Organizacji Orła Białego, ZWZ – AK oraz IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ciepliński był uczestnikiem  akcji „Burza”, aresztowanym przez UB w 1947 roku i po fikcyjnym procesie skazany na 5-krotną karę śmierci. Został zabity strzałem w tył głowy w więzieniu na warszawskim Mokotowie 1 marca 1951 roku, w Warszawie, razem z sześcioma członkami organizacji Wolność i Niezawisłość. Łukasz Ciepliński w okresie II wojny światowej brał udział w akcjach bojowych na terenie Dębicy, Rzeszowa, Kolbuszowej, zorganizował siatkę kontrwywiadu. Sukcesem żołnierzy dowodzonych przez Łukasza Cieplińskiego było m.in.  przejęcie  części pocisków V-1 i V-2 w 1944 roku jak również odkrycie tajnej kwatery Hitlera w tunelu kolejowym w Stępinie niedaleko Strzyżowa.

Zmianie uległa także nazwa ulicy 23 Sierpnia (na osiedlu Wolica), która nawiązywała do daty wyzwolenia Dębicy w 1944 roku przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie. Po zmianie jej patronem będzie  ppor. hm Jan Kita pseudonim „Samotny”, dowódca dębickich Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej. O ustanowienie Jana Kity patronem tej ulicy wnioskował Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów.

Zmiana nazw  dwóch wspomnianych ulic zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 nie pociąga za sobą obowiązku wymiany dokumentów (dowodu tożsamości, prawa jazdy) i wszystkie te dokumenty zawierające starą nazwę ulicy zachowują swoją ważność.