Strona głowna » Dębica » Radni wsparli letni wypoczynek dzieci

Radni wsparli letni wypoczynek dzieci

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy Janusz Bieniasz i Zbigniew Szurek, przedstawiciele Oddziału Rejonowego PCK przeprowadzili zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci z najuboższych rodzin. Radni miejscy wsparli tą inicjatywę przekazując na ten cel 697 złotych.
Zbiórki funduszy na letni wypoczynek dzieci z rodzin najuboższych powiatu dębickiego organizowane są od 1999 roku.
– Kwestowanie na letni wypoczynek dzieci obok propagowania honorowego dawstwa krwi jest jednym z głównych naszych działań – mówi Janusz Bieniasz, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Dębicy. – O wsparcie finansowe zorganizowania pobytu dzieci z najuboższych rodzin na koloniach zwracamy się co roku do radnych miejskich i gminnych. Dzięki dorocznym majowym kwestom w latach 2005-2014 sto pięcioro dzieci skorzystało z letniego wypoczynku.
Oddział Rejonowy PCK w Dębicy rozpoczął już przygotowania do zabezpieczenia finansowego kolonii, która zaplanowana jest w sierpniu br. w Rymanowie Zdroju. Fundusze na tą kolonię pozyskiwane są zarówno z kwest przeprowadzanych podczas sesji miejskich i gminnych, od sponsorów oraz z kwest, które w maju będą przeprowadzane na ulicach Dębicy. W finansowaniu kolonii dla najuboższych dzieci od lat uczestniczy także Urząd Miejski w Dębicy.
– Co roku, w maju kwestujemy na dębickich ulicach oraz organizujemy na dębickim Rynku specjalny meeting, którego celem oprócz zbiórki funduszy jest także krzewienie idei czerwonokrzyskich– mówi Zbigniew Szurek, autor kilku książek o PCK ziemi dębickiej, kronikarz dębickiego PCK i jedna z najaktywniej od lat działających osób w tej organizacji.
Dzięki przeprowadzanym kwestom, wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz sponsorów co roku udaje się wysłać na 10 –dniową kolonię co najmniej dziesięcioro dzieci z powiatu dębickiego. W wytypowaniu dzieci do wyjazdu na taką kolonię pomagają przedstawicielom PCK pracownicy MOPS-u i szkół. Koszt pobytu jednego dziecka na takiej kolonii wynosi ok. 800 zł.