fbpx

Strona domowa » Brzostek » Rączka i Staniszewski w zarządzie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Rączka i Staniszewski w zarządzie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

W siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się w dniu 28 listopada 2018 r. pierwsze posiedzenie nowej kadencji zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzą 22 gminy z terenu województwa małopolskiego i podkarpackiego w tym siedem gmin powiatu dębickiego (Brzostek, Czarna, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Dębowiec, Jodłowa, Pilzno, Żyraków). Porządek obrad przewidywał m.in. wybory władz zarządu oraz zgromadzenia.

W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego zarządu, zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu, zastępcą przewodniczącego zarządu został wybrany Marek Rączka – wójt gminy Żyraków, funkcję członka zarządu pełnił będzie Wojciech Staniszewski – burmistrz Brzostku. Powiat dębicki będzie miał zatem dwóch swoich reprezentantów w zarządzie związku.
Ponadto podczas posiedzenia zgromadzenia, przewodniczącą komisji rewizyjnej została wybrana Ewa Gołębiowska – burmistrz Pilzna.
Oprócz ww. którzy znaleźli się we władzach związku podczas głosowań zgromadzenia pozostałe gminy powiatu dębickiego reprezentowali: Czarną – Józef Chudy, Miasto Dębica – Mariusz Szewczyk, Gminę Dębica – Marek Mikrut, Jodłową – Jan Janiga.

foto: ZGDW