Strona głowna » Gmina Dębica » Przybywa atrakcji w Głobikowej

Przybywa atrakcji w Głobikowej

Zakończyły się już prace przy zagospodarowaniu terenu przy szkolnym schronisku młodzieżowym „Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej. Mieszkańcy jak i turyści mogą korzystać z nowego parkingu, chodników, zostały zainstalowane ławki i wykonane zasadzenia krzewów, głównym punktem części rekreacyjnej jest wiata grillowa. Teren został ogrodzony i oświetlony. Koszt inwestycji to 323 tys. zł z czego 200 tys. zł stanowi dotacja z Programu Obszarów Wiejskich w ramach lokalnej Grupy Działania- Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach.

FOT. GRZEGORZ WADAS