Strona głowna » Dębica » Propozycje zmian Rad Osiedlowych

Propozycje zmian Rad Osiedlowych

Nie 180 osób potrzeba do powołania Rady Osiedlowej, a  150 – taką propozycję wystosowała Komisja Prawno – Organizacyjna. Przewodniczący komisji Mateusz Cebula uważa, że w ten sposób uniknie się sytuacji, że dwie aktywne osoby będą decydowały o losie osiedla. Dla kilku radnych oraz przedstawicieli osiedli to jednak za dużo, by doszło do wyborów  nowych rad.

W Dębicy funkcjonuje 11 osiedli, co przekłada się na możliwość utworzenia 11 Rad Osiedlowych. Cztery lata temu ilość osób biorących udział w wyborach wymaganych do powołania takich samorządów w pierwszej turze wynosiła 180, w drugiej 150. W tym roku, zaproponowano zmianę – w  pierwszej turze ma to być 150 osób, w drugiej już 120.

– Tak wysokie limity przy głosowaniu spowodują, że w Dębicy nie powstaną rady osiedlowe – mówili niektórzy radni i osiedlowi działacze.

Jednak obniżenie liczby osób, które będą musiały wziąć udział w wyborach aby powołać radę osiedlową to nie jedyne zmiany, które proponuje Komisja Prawno – Organizacyjna.

– Propozycja, oparta o dotychczasowy układ, zakłada powstanie 10 osiedli, zintegrowanych z podziałem na okręgi wyborcze, dzięki temu osiedle będzie reprezentowane przez dwóch radnych, wyjątkiem jest Osiedle Słoneczne – będzie miało trzech radnych miejskich ze względu na objęcie trzech okręgów wyborczych  i mieszkańcy będą mieli jasność, do kogo zwracać się ze swymi sprawami – uważa Mateusz Cebula, radny i przewodniczący Komisji Prawno – Organizacyjnej. – Zreorganizowane osiedla będą miały też bardziej wyrównaną liczbę mieszkańców.

Projekt nowej uchwały zawiera utworzenie w Dębicy 10 osiedli: Centrum, Gawrzyłowa – Mickiewicza, Kawęczyn – Pana Tadeusza, Kępa – Wolica, Krakowska – Południe, Krakowska – Północ, Rzeszowska – Południe, Rzeszowska – Północ, Słoneczne oraz Świętosława.

W ostatniej kadencji powstało jedynie trzy rady na 11 możliwych. Nowe zasady mają natomiast dwukrotnie zwiększyć prawdopodobieństwo powstania nowych rad. Zmiany miałyby przyczynić się również do ujednolicenia liczby radnych reprezentujących wyborców. Obecnie liczba ta wynosi od 1 do 5 radnych.

Na konferencji prasowej z udziałem burmistrza miasta Mariusza Szewczyka i jego zastępcy Jarosława Śliwy, która odbyła się 3 marca 2015 roku, poruszony został temat budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski jest ściśle związany z funkcjonowaniem Rad Osiedlowych, bo to właśnie mieszkańcy reprezentowani przez rady będą w tego budżetu korzystać.

– Na pewno mieszkańcy będą mieć kwoty, o których będą decydować, jaka część ma iść na plac zabaw czy na drogę, na chodnik – mówi Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy. – Chcemy bardziej zaangażować mieszkańców miasta, by decydowali o tym co chcieliby zrobić na własnych osiedlach. Budżet obywatelski będziemy sporządzać w marcu. Wdrażanie planu tego budżetu zaczniemy w 2015 roku w kwietniu i budżet w 2016 roku będzie pierwszym budżetem zawierającym zadania do realizacji zaproponowane przez mieszkańców.

FOT. JACEK PAPUGA