Strona głowna » Dębica » Pracują nad strategią powiatu

Pracują nad strategią powiatu

Kilkudziesięciu przedstawicieli różnych środowisk ziemi dębickiej wzięło udział w konsultacjach społecznych, które pozwolą sformułować misję oraz wizję rozwoju powiatu dębickiego.

Po raz pierwszy starostwo zaprosiło nas do wspólnych rozmów nad strategią rozwoju powiatu – komentował Łukasz Darłak, wiceprezes firmy Darco, jeden z uczestników spotkania. – To bardzo dobra inicjatywa, mamy nadzieję, że dzięki temu powstanie dokument oddający faktyczne potrzeby przedsiębiorców i mieszkańców.

Konsultacje odbyły się 16 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Dębicy. Złożyły się na nie trzy spotkania: z liderami lokalnych społeczności, przedsiębiorcami oraz samorządowcami. Miały charakter warsztatów, obejmowały między innymi prace w mniejszych grupach oraz dyskusję na forum wszystkich obecnych.

Konsultacje stanowią integralną część prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022. Kluczową intencją tego przedsięwzięcia jest wyznaczenie celów strategicznych dla Powiatu Dębickiego, a tym samym wskazanie pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania. W efekcie działań powstanie dokument strategii rozwoju, jako narzędzie do planowania priorytetowych zadań realizowanych w perspektywie do 2022 roku.

Nie chcemy tworzyć dokumentu opartego wyłącznie na tabelkach i liczbach, więc poprosiliśmy mieszkańców, aby to oni przekazali nam osobiście, z jakimi problemami się spotykają i jakie mają oczekiwania – wyjaśnia Mateusz Pasek, wicestarosta powiatu dębickiego. – Niestety, często samorządowcy są wobec siebie bezkrytyczni, uważają, że ich pomysły są najlepsze. Tymczasem realia mogą okazać się zupełnie inne. Chcemy uniknąć podobnego błędu i przygotować strategię odpowiadającą oczekiwaniom społeczeństwa. Dokument powinien być gotowy w październiku bieżącego roku. Mieszkańcy i przedsiębiorcy nie zawiedli, bardzo chętnie brali udział w dyskusji. Cieszę się tym bardziej, że od dawna zabiegałem o organizację tych spotkań. Konsultacje potwierdziły, że cele, które postawiliśmy sobie na początku kadencji są słuszne.
Uczestnicy konsultacji przeprowadzali wspólnie analizę SWOT (określali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia). Wśród mocnych stron znalazła się między innymi lokalizacja powiatu dębickiego, a konkretnie bezpośredni dostęp do autostrady A4, drogi krajowej nr 94 (dawniej DK nr 4), linii kolejowej oraz łatwy dojazd do portów lotniczych w Rzeszowie i Krakowie. Podkreślono również potencjał ludzki powiatu – siłę tkwiącą w aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Równocześnie zwrócono uwagę, że istnieje konieczność dozbrojenia terenów inwestycyjnych, co pozwoli ściągnąć inwestorów oferujących nowe miejsca pracy.

Warsztaty poprowadzili specjaliści z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. – Dyskusja z przedstawicielami różnych środowisk była niezwykle konstruktywna – mówi dr Michał Kudłacz z MSAP. – Pomogła nam wszystkim lepiej zrozumieć, jakie zasoby posiada powiat, ale i określić bariery jego rozwoju. Wszystkie pomysły i uwagi zgłosimy ekspertom. Dane zawarte w ankietach i spostrzeżenia zanotowane w trakcie rozmów to dla nas bardzo ciekawy i ważny materiał do przemyśleń, który posłuży do korekty sporządzonej przez nas listy mocnych i słabych stron powiatu.

Uczestnicy konsultacji pozytywnie oceniają zarówno sam pomysł, jak i przebieg warsztatów. –Takie spotkanie było bardzo potrzebne, zwłaszcza, że każdy z nas miał możliwość swobodnej wypowiedzi – stwierdza Diana Wójcik, wiceprezes Stowarzyszenia „Razem Zdziałamy Więcej”. – Liczę, że nasz wkład w opracowanie strategii przyniesie oczekiwane rezultaty.

Kazimierz Stafin, przedsiębiorca i społecznik z gminy Żyraków docenia zaangażowanie zarówno władz powiatu, mieszkańców jak i specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nie krył zadowolenia, że uczestniczył w konsultacjach.

Aktywność uczestników konsultacji, zwłaszcza liderów lokalnych społeczności, przerosła wszelkie oczekiwania – mówił Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego. – To dla nas dowód, że tego rodzaju rozmowy są naprawdę potrzebne. Uwagi zebranych wniosły sporo konkretów, będą na pewno pomocne podczas opracowania strategii.

W ramach konsultacji z samorządowcami – odbyły się również spotkania z przedstawicielem Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A., a także z prof. dr hab. Jerzym Hausnerem z UEK w Krakowie, polskim politykiem i ekonomistą, ministrem w rządach Leszka Millera i Marka Belki, członkiem Rady Polityki Pieniężnej.