Strona domowa » DĘBICA » Powstanie 248 nowych miejsc pracy

Powstanie 248 nowych miejsc pracy

W biurze Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dębicy odbyła się 8 marca 2018 roku konferencja prasowa dotycząca realizowanego na terenie między innymi powiatu dębickiego projektu „Rowes – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.  Podczas konferencji przedstawiono założenia projektu. To wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie nowych firm a także integracja i aktywizacja osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem. Omówione zostały schematy działania: animacyjnego, inkubacyjnego oraz doradztwa biznesowego i form wsparcia, którymi mogą być objęte grupy wchodzące do projektu.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się wszyscy, w tym: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne) oraz ich zrzeszenia, osoby prawne oraz osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej. W ramach projektu dotacja na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi ok. 27 tys. zł. Tworząc przedsiębiorstwo społeczne można otrzymać dotację na maksymalnie pięć tworzonych miejsc pracy. Oprócz dotacji, przedsiębiorstwa społeczne mogą skorzystać ze wsparcia pomostowego, przez okres do 12 miesięcy w kwocie ok. 2 tys. zł na każde miejsce pracy utworzone w ramach projektu. Łącznie można zatem uzyskać do 261 000 złotych wsparcia finansowego dla jednego przedsiębiorstwa społecznego.

Ponadto, projekt zakłada wsparcie w postaci m.in. szkoleń zawodowych, warsztatów partnerstw, warsztatów zaawansowanych, możliwości udziału w Szkole Liderów, doradztwa ogólnego, specjalistycznego w tym marketingowego, księgowo-podatkowego a także biznesowego. Projekt jest szansą dla osób, które planują założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. To szansa także dla fundacji i stowarzyszeń, które chcą się rozwijać i pozyskiwać fundusze na swoje działania. Do podejmowania współpracy zachęcane są również samorządy, które dzięki prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych mogą zaoszczędzić pieniądze w swoich budżetach.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów oraz prasy. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej reprezentował Piotr Zawada, pełnomocnik Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. a także przedstawiciele dębickiego biura: Adrianna Skowrońska, animator, Piotr Moskal, animator oraz Marcin Jasiński, doradca biznesowy. Wartość projektu realizowanego przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) to prawie 26 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest utworzenie miejsc pracy dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki wsparciu takie osoby mają szansę na reintegrację zawodową i społeczną oraz na poprawę swojej sytuacji życiowej. Projekt „Rowes – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” o wartości niemal 26 mln zł, obejmuje powiaty dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, mielecki, tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg. Biura terenowe Rowes w subregionie II, gdzie można znaleźć niezbędne informacje znajdują się w: Dębicy, Mielcu, Sędziszowie, Strzyżowie i Tarnobrzegu. Lista teleadresowa znajduje się w linku poniżej: http://www.wsparcie.es/kontakt/lista-biur/

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu. Wszystkie dokumenty oraz szczegółowe informacje związane z realizacją projektu znaleźć można  na stronie http://www.wsparcie.es/ oraz w biurze projektu mieszącego się przy ul. Wielopolskiej 23 w Dębicy.

Do udziału w projekcie zachęcane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Każdy może zgłosić się do nas i wziąć udział w projekcie. Kontaktować się można telefonicznie: Piotr Moskal, animator – 519 433 352, Adrianna Skowrońska, animatorka – 519 434 879, Klaudia Lenart, animatorka – 519 432 831, Anna Pęcak, doradca kluczowy – 519 438 682, Marcin Jasiński, doradca biznesowy – 519 438 426.

– Animator, to człowiek pierwszego kontaktu– mówił Piotr Moskal. – Podczas spotkań informacyjnych i animacyjnych przekazuje podstawowe informacje dotyczące projektu, możliwych form wsparcia i ich realizacji. Wsparciem mogą być objęte zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które podejmą decyzję o udziale w projekcie. – Swoją ofertę kierujemy tak naprawdę do wszystkich osób, które chcą działać lub już działają społecznie i potrzebują w tym względzie szerokorozumianej pomocy. Udział w projekcie daje możliwość uczestnictwa w Wizycie Studyjnej czy też Szkole Liderów.

Wizyta Studyjna to jedna z form aktywizacji Grupy Tworzącej Środowisko, pozwalająca tej grupie na pozyskanie wiedzy, pomysłów, poznanie dobrych praktyk Podmiotów Ekonomii Społecznej które prężnie działają na terenie Polski. Wizyta Studyjna to dwudniowy wyjazd, podczas którego odwiedzonych zostaje 6 PES-ów. Całkowity koszt wyjazdu pokrywany jest przez realizatora projektu. Podczas każdej wizyty zapewnione zostają nocleg, transport, pełne wyżywienie, materiały informacyjno – szkoleniowe oraz ubezpieczenie. Inną formą, z której skorzystać mogą uczestnicy projektu jest Szkoła Liderów. Jest to intensywny trening kompetencji liderskich. Prowadzona jest w formie wyjazdowej, gdzie przez siedem dni (od poniedziałku do niedzieli) uczestnicy szkolą się przez osiem godzin dziennie.

– Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: komunikacji, komunikacji menedżerskiej, motywowania, budowy zespołu i zarządzania, zarządzania efektywnością, rozwiązywania problemów czy też przywództwo – dodała Adrianna Skowrońska. – Szkoła Liderów to kurs, do udziału w którym Rowes szczególnie zaprasza: członków stowarzyszeń, pracowników i wolontariuszy organizacji, osób działających czy pracujących w fundacjach, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Klubach Integracji Społecznej, Centrach Integracji Społecznej, Spółdzielniach Socjalnych i innych PESach.

Etap inkubacji i doradztwa biznesowego omówił Marcin Jasiński. – Doradztwo kluczowe to pomoc w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji podmiotu (uzyskania formy prawnej), analiza statutu, umowy lub też uchwał – mówił Marcin Jasiński. – Na tym etapie można uzyskać doradztwo specjalistyczne – prawne, marketingowe, księgowo- podatkowe, osobowe. Doradca kluczowy jest przewodnikiem prowadzącym osoby fizyczne lub prawne tworzące grupy inicjatywne do utworzenia Podmiotu Ekonomii Społecznej. Do zadań doradcy kluczowego należy także ekonomizacja PES polegająca na wprowadzeniu odpowiednich zapisów odnośnie odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej. Praca z doradcą kluczowym kończy się docelowym powołaniem podmiotu.

Doradztwo biznesowe to ostatni etap wsparcia podmiotu. Doradca biznesowy prowadzi stały monitoring przydzielonych przedsiębiorstw społecznych, takich jak spółdzielnie socjalne czy spółki non-profit, które mogą otrzymać lub też już otrzymały wsparcie finansowe. Na tym etapie również można korzystać z doradztwa specjalistycznego.
Doradca biznesowy prowadzi negocjacje z klientami biznesowymi oraz instytucjami w celu pozyskania nowych zleceń, a także kieruje zainteresowanych pracowników danego przedsiębiorstwa społecznego na szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje. Dla każdego przedsiębiorstwa społecznego tworzony jest indywidualny program wsparcia zawierającego diagnozę potrzeb, celem zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania na rynku.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o