Home » Dębica » Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy zachęca uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w 7. Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się  10 i 11 stycznia 2017 r. w Domu Kultury „Śnieżka”.

Przegląd ma na celu ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania, śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także prezentację efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 3 stycznia 2017 r., pocztą na adres: Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, faksem na nr 14 670 31 67, lub mailem na adres: konkursy@mokdebica.pl. Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony: http://mokdebica.pl