Home » Dębica » Powiat z logiem

Powiat z logiem

Blisko 40 prac z różnych stron Polski nadesłano do „Konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Dębickiego”. – Spośród zgłoszonych propozycji wybrano znak, który swoją kolorystyką nawiązuje do naszego herbu, a kształtem – do węzła autostrady A4 oraz symbolizuje litery „p” i „d” – informuje wicestarosta Mateusz Pasek. Logotyp jest również spójny z hasłem promującym „kotlina innowacji – pogórze możliwości” i zgodny z celami określonymi w strategii rozwoju.

Autorka zwycięskiego logo to Aleksandra Jamróz, młoda mieszkanka Mysłowic w województwie śląskim. Za swój pomysł otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł brutto. Pani Aleksandra może pochwalić się dyplomem plastyka o specjalizacji reklama wizualna. Praktyczne umiejętności zdobyła w różnych studiach reklamy. Obecnie pracuje jako wolny strzelec w swoim zawodzie. Jest autorką m.in. logotypów stworzonych z okazji 50-lecia Kuźni Raciborskiej oraz 150-lecia gminy Wawer.

– Logo będzie wykorzystywane głównie do celów promocyjnych i korespondencyjnych, m.in. w folderach, na plakatach oraz innych drukach i  materiałach wydawanych przez Powiat Dębicki – mówi Andrzej Reguła, Starosta Powiatu Dębickiego.

Logo przypomina dwa połączone ze sobą serduszka w obrączkach. Według jednego z podkarpackich PR-owców autorka mogła opisać w literach kształt liścia dębu, który bardzie symbolizuje Dębicę i okolice oraz odnosi się do historii oraz nazwy wówczas znak nie przypominałby serduszek, bardziej symbolizujących zakochanych niż innowacyjność.