Home » Dębica » Poseł, prezesi i dyhrektorzy czytali Wesele

Poseł, prezesi i dyhrektorzy czytali Wesele

W Miejskiej  i Powiatowej Bibliotece  Publicznej  w Dębicy 21 września  br. odbyła się ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”, podczas której kilkunastu zaproszonych gości odczytało wybrane  fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Na Narodowe Czytanie „Wesela” w dębickiej bibliotece przy ul. Akademickiej przybyło ponad 100 osób, w gronie których znaleźli się przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, dyrektorzy miejskich  szkół i przedszkoli oraz bibliotekarze  z  powiatu dębickiego. Do czytania fragmentów dramatu Wyspiańskiego, który powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic zaproszeni zostali m.in. burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, poseł Jan Warzecha, prezes Wodociągów Dębickich Jacek Gil, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Tomasz Wróbel, dyrektor  Miejskiego Gimnazjum nr 1 Zbigniew Drzymała, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury  Jan Borek, dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego Katarzyna Rokosz, dowódca Dębickiego Batalionu Obrony Terytorialnej ppłk. Roland Waszkowiak, historyk literatury, krytyk, eseista i tłumacz Waldemar Smaszcz i dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy  Marzena Kowalska.

Po części poświęconej Narodowemu Czytaniu zgromadzeni w bibliotece przy ul. Akademickiej mieli okazję zwiedzić obiekt i zobaczyć  nowo wyremontowane i wyposażone w nowy sprzęt i meble pomieszczenia.