Home » Dębica » Porozumienie podpisane

Porozumienie podpisane

Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk i wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz podpisali porozumienie w sprawie przejęcia przez miasto od gminy Dębica zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Podpisane porozumienia możliwe było dzięki powołaniu zespołu, wielu osób oraz radnych Rady Miejskiej w Dębicy, którzy na jednej z ostatnich sesji podjęli uchwałę w sprawie przejęcie obowiązku zapewnienia mieszkańcom gminy transportu do pracy i szkoły.  Porozumienie, po kilku latach rozmów, reguluje sprawy dofinansowania kursów linii komunikacji miejskiej do miejscowości w gminie Dębica.

Podczas konferencji prasowej burmistrz Mariusz Szewczyk zapewnił, iż zawarte porozumienie jest korzystne zarówno dla mieszkańców Dębica jak i dla mieszkańców gminy Dębica.  Gmina dotychczas nie dopłacała do kosztów Miejskiej Komunikacji Samochodowej, dotowanej przez miasto. Teraz rocznie może refundować do 260 tysięcy złotych. Większość osób korzystających z MKS to mieszkańcy gminy dojeżdżający do szkół i pracy w Dębicy.

Wójt Stanisław Rokosz podziękował osobom, biorącym udział w pracach nad przygotowaniem jak najbardziej korzystnego porozumienia dla obu stron.