Home » Gmina Dębica » Pojadą na praktyki do Hiszpanii

Pojadą na praktyki do Hiszpanii

Sławomir Słyś, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu podpisał z upoważnienia Zarządu Powiatu Dębickiego umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację projektu, w ramach którego uczniowie mogą odbywać zagraniczne staże.

Program finansowany będzie z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Tytuł projektu to staże zagraniczne w branży gastronomiczno-hotelarskiej szansą na sukces, na krajowym i europejskim rynku pracy.

W ramach działań projektowych kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie–Osiedlu będzie mogła odbyć staży w zagranicznych przedsiębiorstwach branży gastronomiczno-hotelarskiej w Hiszpanii.  To jest już kolejnym projekt staży zagranicznych realizowanych w tej szkole.  Miejscem odbywania staży tym razem będzie andaluzyjska Ubeda. Pobyt na praktykach w Hiszpanii ma na celu wykształcenie u młodzieży dodatkowej motywacji do praktycznej nauki i doskonalenia języka angielskiego i hiszpańskiego, które obecnie określane są jako języki międzynarodowe. Udział w tym projekcie daje młodym możliwość podniesienia jakości praktycznego kształcenia zawodowego, co podniesie efektywność współpracy z przedsiębiorstwami zarówno na rynku lokalnym, regionalnym jak i w Europie. Kolejnym ważnym elementem praktyki zawodowej za granicami kraju jest porównanie standardów na konkretnych stanowiskach w kraju i w Hiszpanii, co w konsekwencji przyczyni się do niwelowania barier  i różnic w pracy zawodowej na terenie Unii Europejskiej.  W efekcie pozwoli to na wykorzystanie dobrych i sprawdzonych wzorców europejskich umiejętności na gruncie lokalnym i regionalnym oraz zwiększy szanse zatrudnienia w okresie powszechnej globalizacji.  Zdobyte w trakcie zagranicznych staży praktyczne umiejętności potwierdzone certyfikatami wpłyną na obiektywną, zgodną z istniejącymi standardami zawodowymi, ocenę doświadczenia młodego, potencjalnego pracownika ubiegającego się o pracę na terenie gminy Dębica, zwiększą także potencjał gminy poprzez wzrost kompetencji zawodowych jej mieszkańców, aktualnie uczniów klas technikum ZSZ w Pustkowie-Osiedlu – beneficjentów projektu.
Działania projektowe będą obejmować między innymi kurs języka hiszpańskiego realizowany w szkole oraz w Hiszpanii, przygotowanie kulturowe w ramach, którego uczniowie poznają kulturę i geografie Hiszpanii, odbędą szereg wycieczek w samej Hiszpanii do miejsc charakterystycznych dla historii tego kraju. Podczas  trzytygodniowego pobytu uczniowie odbędą staże w miejscach zgodnych z ich kwalifikacją zawodową a po stażu otrzymają m.in. certyfikaty Europass Mobility uznawane przez pracodawców w całej Unii Europejskiej. Udział w projekcie jest bezpłatny, szkoła  zapewni uczniom bilety lotnicze, ubezpieczenie, opłatę za zakwaterowanie, odzież roboczą oraz kieszonkowe za każdy tydzień stażu.  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 183 986 zł. To nie pierwszy projekt, w którym uczestniczy szkoła. Jeden z nich kształcił dziewczęta w zawodzie stewerdesy (fot).