Strona głowna » Gmina Dębica » Place zabaw zostały wyremontowane

Place zabaw zostały wyremontowane

W gminie Dębica skontrolowano 17 placów zabaw, by sprawdzić stan ich bezpieczeństwa. Komisja wykazała szereg usterek, które zaleciła usunąć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Instytucje zarządzające obiektami: Centrum Kultury i Bibliotek, szkoły oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Pustków i Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Pustków otrzymały pisma od Urzędu Gminy, by podjęły stosowne działania.

W zarządzie gminy Dębica znajduje się sześć placów zabaw, których remont wyniósł około pięć tysięcy złotych. Natomiast pozostałe zostały sukcesywnie wyremontowane przez podmioty, którym na mocy prawa przekazano je w użytkowanie. Nadal jednak trwają rozmowy, co do remontu placu zabaw, który jest pod opieką Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Pustków. W tym przypadku prezes chce wystąpić z pismem o przekazanie obiektu gminie, bądź skrócenie okresu użytkowania. Urzędnicy uważają, że w miarę możliwości prawnych gmina może przejąć plac zabaw. Dodają również, że nie jest ważne czyj jest obiekt, ale komu on służy i ważne jest, aby go utrzymywać dla mieszkańców, a to czy spółdzielnia będzie ten obiekt miała w użyczeniu czy będzie jej własnością nie ma znaczenia, bo i tak obowiązek utrzymania w należytym stanie będzie spoczywał na spółdzielni, działającej na rzecz jej mieszkańców.