Strona głowna » Pilzno » Pilzno stawia na wodociągi

Pilzno stawia na wodociągi

Ponad 14,6 mln zł wyniosą w bieżącym roku wydatki inwestycyjne w gminie Pilzno. Wśród zaplanowanych zadań najbardziej kosztowna będzie rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przyjęty przez Radę Miejską budżet zakłada realizację kilku bardzo kosztownych inwestycji.

Najwięcej wydatków pociągnie za sobą budowa kanalizacji Słotowej i Pilzna, której szacunkowy koszt to 3,5 mln zł. Za rozbudowę sieci wodociągowej, obejmującej Jaworze Dolne i Górne oraz Gołęczynę, trzeba będzie zapłacić około 2,7 mln zł. Stabilizacja osuwiska w Zwierniku szacowana jest na 1,6 mln zł, ale w tym przypadku inwestycja w 100 procentach sfinansowana zostanie z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W planach na 2015 rok jest także przygotowanie projektów modernizacji budynków remiz OSP w Parkoszu i Zwierniku, a także wykonanie instalacji systemu energii odnawialnej na budynkach prywatnych.  Na instalacje solarne wydanych zostanie około 3 mln zł, z tego 75 procent kosztów pokryje wsparcie z funduszy szwajcarskich. W budżecie uwzględniono także sfinansowanie prac projektowych dotyczące chodników, dróg i kanalizacji oraz budowę chodników i modernizację dróg.