Home » Dębica » Pierwsi poborowi już skoszarowani

Pierwsi poborowi już skoszarowani

Prawie 130 pierwszych poborowych rozpoczęło 1 lipca br. szesnastodniowe szkolenie w 33 Batalionie Piechoty Lekkiej. Jest to szkolenie podstawowe ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy wcześniej nie służyli w wojsku i nie są rezerwistami. Pierwszy dzień, to wcielenie do brygady, sprawy ewidencyjne, umundurowanie i wyekwipowanie. Potem będą dwa tygodnie szkolenia podstawowego, które realizowane jest w Nowej Dębie, a na koniec – uroczysta przysięga wojskowa zaplanowana na 16 lipca br. na Rynku w Dębicy. 

W grupie wcielonej w Dębicy znalazły się również panie. Jak podkreślały liczą na spotkanie osób o podobnych zainteresowaniach wojskiem, obronnością kraju, chcą wiedzieć więcej na temat wojska, zdobyć więcej doświadczeń. Przyznają, że kobiet na szkoleniu jest mało, ale służba w obronie terytorialnej będzie dobrym uzupełnieniem umiejętności, które mogą być przydatne również w życiu. – Liczymy, że dzięki temu będziemy mogli lepiej zareagować w takich codziennych sytuacjach – mówiły. – Ale też wiadomo, że każde zajęcia wojskowe kształtują jakieś postawy proobronne, które zwiększają też bezpieczeństwo publiczne.

Jak podkreśla ppłk. Roland Waszkowiak, dowódca Dębickiego Batalionu Obrony Terytorialnej rozpoczęto pierwsze szkolenia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, które jest prowadzone w oparciu o specjalnie opracowany program. W grupie, która rozpoczyna szkolenie na poligonie w Nowej Dębie, są w przeważającej większości ludzie w wieku 20 – 40 lat. – Chcemy, aby nabyli praktycznych umiejętności, w tym odbędą szkolenie taktyczne i ogniowe – mówił ppłk. Roland Waszkowiak. – Nabędą umiejętności zachowania się na potencjalnym polu walki, bezpiecznego posługiwania się bronią, poznają podstawy zachowania się w typowych sytuacjach, z którymi żołnierz może się spotkać.

Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, która funkcjonuje m.in. w Dębicy, wchodzi w skład Wojsk Obrony Terytorialnej. WOT będzie piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Żołnierze WOT mają za zadanie bronić i wspierać mieszkańców powiatu na wypadek konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowo żołnierzy WOT będzie ok. 53 tys., ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością przedłużenia. Do końca 2019 roku utworzonych zostanie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych dowództwu WOT.