Home » Wydarzenia » Patriotycznym koncertem zwięczyli projekt
SONY DSC

Patriotycznym koncertem zwięczyli projekt

W Szkole Podstawowej w Mokrem odbył się 18 listopada 2017 r. uroczysty Koncert Patriotyczny poświęcony 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Koncert był również podsumowaniem i zakończeniem  projektu pod nazwą „ Słoneczna Świetlica w Mokrem”.

– Koncert przebiegał w miłej, patriotycznej atmosferze wspólnego śpiewu, radości, ale i wzruszenia – informuje Bożena Madej, dyrektor szkoły. – Na jego repertuar złożyły się pieśni patriotyczne nawiązujące do polskiej walki o wolność i niepodległość ojczyzny, poświęcone pamięci wszystkich Polaków, którzy oddali życie dla Ojczyzny.

W koncercie uczestniczyli wójt gminy Żyraków, członkowie Związku Sybiraków w Tarnowie  z prezesem Janem Kita oraz kapelanem sybiraków ks. dr Jackiem Soprychem z Tarnowa wraz z wieloletnim dziennikarzem  PAP Ryszardem Lisem, dyrektorzy szkół , dyrektor CKiP  w Żyrakowie , sołtys Mokrego, przedstawiciele  stowarzyszeń działających na terenie gmin Żyraków: Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych „Łączymy Pokolenia”  w Bobrowej, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Górzanki” w Górze Motycznej, Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie, Stowarzyszenie „Nasz Korzeniów” w Korzeniowie, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wiewiórce, Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, które było operatorem Projektu, a także Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś” , które było współgospodarzem  uroczystości. Wzięli również udział nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy szkoły.

– W czasie spotkania radośnie uczciliśmy wolną Polskę – informuje Bożena Madej. – W słowach i nutach pieśni  piosenek zaklęta jest przecież opowieść o Ojczyźnie. Polacy od kiedy historia pamięta śpiewali pieśni – gdy byli szczęśliwi, ale również wtedy, gdy było im źle.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Bożena Madej prowadząca uroczystość  złożyła podziękowanie nauczycielom za prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi Alicji Derlęga, Elżbiecie Markiel, Krzysztofowi Rogowskiemu oraz Adamowi Wójcikowi oraz nauczycielom Agnieszce Świerk, Anecie Maźnickiej za przygotowanie  scenariusza Koncertu Patriotycznego . Oprawę muzyczną i multimedialną nad koncertem sprawowali Adam Wójcik i Krzysztof Rogowski.

Widzowie podkreślali, że tegoroczna uroczystość miała szczególny, niezwykły i wyjątkowy charakter. Wzruszała, skłaniała do refleksji i zadumy nad istotą współczesnego patriotyzmu. Na ręce dyrektor szkoły wpłynęły liczne podziękowania i gratulacje. Jednak największą satysfakcję organizatorzy odczuli, gdy publiczność spontanicznie włączała się w śpiewanie pieśni i gorącymi brawami podziękowała wykonawcom oraz organizatorom. –  To nie było zaplanowane, ale niezwykle naturalne i wzruszające – dodaje Bożena Madej. – I o to nam właśnie chodziło,  poruszyć serca…. Wolność, której na co dzień nie doceniamy, stała się tego wieczoru wartością bezcenną. Międzypokoleniowe spotkanie  połączyło tych „małych i dużych” we wspólnym umiłowaniu Ojczyzny, szacunku do kraju z którego pochodzimy, szacunku dla jego historii i symboli narodowych.

Uroczystość została wpisana  na mapę wydarzeń  narodowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie szkoły z wielkim szacunkiem odnoszą się do tradycji i historii swojej Małej Ojczyzny. W szczególny sposób pielęgnują pamięć  żołnierzy AK z Mokrego wywiezionych na Sybir. Corocznie 17 września szkoła jest współorganizatorem obchodów Dnia Sybiraka pod Kapliczką Sybiraków. Mieszkańcy nie zapominają o narodowej tożsamości, broniąc szańców przeszłości i polskości.