Home » Czarna » Patriotycznie w Żdżarach

Patriotycznie w Żdżarach

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach odbyła się uroczysta akademia z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego społeczność szkoły wysłuchała okolicznościowego przemówienia dyrektora Grzegorza Markowicza, który przypomniał trudną drogę Polaków ku wolności, a odwołując się do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego stwierdził, iż bycie Polakiem  i przynależność do narodu polskiego to istotne powody do dumy, bo „Polska to jest wielka rzecz”. Następnie uczniowie klas  IV, VI , VII  szkoły podstawowej oraz II  i III gimnazjum, pracujący pod kierunkiem nauczycielek Anny Grabowskiej i Joanny Chudy przedstawili program artystyczny, stanowiący poetycką opowieść o losach naszych przodków, którzy ginęli w czasie powstań i wojen, abyśmy dziś mogli żyć „w kraju tak  bogatym”. W programie odwołali się do utworu „Do moich synów” napisanego w 1914 roku przez Jerzego Żuławskiego, poetę i żołnierza Legionów, który zmarł w Dębicy w 1915 roku  i został pochowany na tutejszym  Cmentarzu Wojskowym. Uczniowie przywołali polskie pieśni patriotyczne: „Rotę”, „Marsz I Brygady”, „Rozkwitały pąki biały róż” oraz „Wojenko, wojenko”. Zaprezentowali także utwór Marka Grechuty „Ojczyzna”. Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród  zwycięzcom szkolnego konkursu literackiego pod hasłem „Czym jest dla mnie Ojczyzna?” zorganizowanego przez nauczycielki Annę Grabowską oraz Dorotę Szutkę. Dwa równorzędne pierwsze miejsca  jury przyznało Annie Buczek, uczennicy II klasy gimnazjum za szkic poetycki i Jakubowi Pietraszewskiemu, uczniowi klasy II gimnazjum  za dojrzałą  formę  wiersza, drugie miejsce zdobyła praca Pauliny Kozioł, uczennicy klasy VII szkoły podstawowej.