Home » Dębica » Organizacja ruchu przy cmentarzach

Organizacja ruchu przy cmentarzach

Trwa policyjna akcja “Znicz 2017”. Policjanci czuwają będą nad bezpieczeństwem odwiedzających cmentarze, jak również płynnością ruchu drogowego w tych rejonach. Prowadzone działania potrwają do 2 listopada. W dniu Wszystkich Świętych w rejonach cmentarzy obowiązywać będą ograniczenia w ruchu drogowym.

Przy Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej w Dębicy wprowadzony jest ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Świętosława do skrzyżowania z ul. Karłowicza. Dopuszczone parkowanie skośne na jezdni po lewej stronie. W rejonie wejścia na cmentarz znajdują się dwa parkingi samochodowe. Do skrzyżowania z ulicą Tuwima obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Ruch jednokierunkowy wprowadzony jest od skrzyżowania z ul. Tuwima do skrzyżowania z ul. Drogowców. Dopuszczone parkowanie skośne na jezdni po prawej stronie.

 Przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wielopolskiej w Dębicy na drodze powiatowej nr P1296R – obowiązuje zakaz zatrzymywania po obu stronach ul. Wielopolskiej. Parking w bezpośrednim rejonie cmentarza z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. W przypadku dużej ilości pojazdów możliwe będzie parkowanie samochodów na terenie parkingu Szkoły Podstawowej nr 8.

W rejonie wymienionych nekropolii funkcjonariusze kierują ruchem i wskazują bezpieczne miejsca parkingowe. Policja prosi o stosowanie się do poleceń policjantów, którzy są na miejscu oraz  uczula wszystkich pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię.

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Cmentarnej oraz ul. Wielopolskiej będzie obowiązywać  1 listopada br. od godz. 6:00 do 19:00.