Strona głowna » Gmina Dębica » Opłata za śmieci w gminie Dębica bez zmian

Opłata za śmieci w gminie Dębica bez zmian

Od momentu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Dębica minęło półtora roku. Dla gminy okres ten oznaczał oprócz objęcia administracji systemem również zakończenie inwestycji związanych z rozbudową zakładu w Paszczynie. W nowy rok gminny zakład wchodzi zatem z nowoczesną instalacją, posiadającą status regionalnej.

Jedno jest pewne, w br. mieszkańcy za odpady zapłacą tyle samo co dotychczas. Opłata wynosić będzie odpowiednio 4,70 zł od osoby na miesiąc w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie oraz 9,40 zł gdy odpady zmieszane i z selektywnej zbiórki zbierane są łącznie do jednego worka lub pojemnika.

Opłatę za śmieci wnosić należy w czerech ratach: pierwsza rata do 15 marca 2015 r., druga rata do 15 maja 2015 r., trzecia rata do 15 września 2015 r., czwarta rata do 15 listopada 2015 r.

Wzorem lat poprzednich odbiór odpadów odbywał się będzie co cztery tygodnie – co oznacza, że w 2015 r. odpady zostaną odebrane od mieszkańców gminy 13 razy. Natomiast od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 15. Wcześniej czynny był tylko w dwa dni. Do punktu mieszkańcy oddawać mogą: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia (farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, środki ochrony roślin itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk.