Strona głowna » Dębica » Oddali prawie dziewięć ton odpadów

Oddali prawie dziewięć ton odpadów

W ciągu dwóch tygodni od uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębicy odebrano prawie dziewięć ton odpadów przekazanych przez mieszańców. Tak przedstawiają się dane od 27 stycznia do 12 lutego 2015 roku. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy miasta Dębicy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie i we własnym zakresie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali czy opakowań wielomateriałowych. Także przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół i żużel z domowych palenisk można oddać do punktu zbiórki odpadów. Dwa tygodnie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębicy wystarczyło na dostarczenie tam przez mieszkańców miasta odpadów o łącznej wadze prawie dziewięć ton. To naprawdę ogromna ilość, zwłaszcza, że punkt powstał niedawno.

Dane zebrane w okresie od 27 stycznia do 12 lutego 2015 roku pokazują, że najczęściej oddawanymi były odpady budowlane i rozbiórkowe, które łącznie ważyły 5180 kilogramów. Odpady wielkogabarytowe o wadze 1170 kilogramów to drugi najbardziej popularny typ odpadów odebranych w PSZOK w ciągu dwóch wymienionych tygodni. Kolejne to: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – 680 kg, odpady szklane zarówno opakowaniowe i okienne o łącznej wadze 470 kg, odpady budowlane z tworzyw sztucznych – 238 kg, 210 kg zużytych opon, 180 kg odpadów chemicznych jakimi są farby oraz 140 kg sanitariatów. Te rodzaje odpadów były w największej ilości oddawane do punktu zbiórki. W przeciągu dwóch tygodni najmniejszą ilość zebranych odpadów stanowią: mieszaniny metali – 7 kg, butelki również 7 kg, a także 8 sztuk drewnianych okien.

Do PSZOK przywiezione zostały również: styropian, dywany i wykładziny, odpady tekstylne, odzież, leki, akumulatory, korek, papa odpadowa czy odpady biodegradowalne. PSZOK mieści się przy skrzyżowaniu ul. Drogowców z ul. Przemysłową, obok zakładu gazowniczego. Czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 18.00 i w soboty 8.00 -13.00. Odpady komunalne zebrane selektywnie przyjmowane są do punktu po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości świadczącego o zamieszkaniu w Dębicy.