Strona głowna » Dębica » Od kropli do morza oszczędności

Od kropli do morza oszczędności

Firma Oponiarska Dębica została objęta programem redukcji wody zużywanej w fabrykach w Grupie Goodyear Polska. Jest  już bardzo bliska osiągnięcia założonego celu, czyli zmniejszenie zużycia wody o 15 procent w stosunku do stanu wyjściowego. Po 2014 roku ilość zużywanej wody zmniejszyła się o 14 procent, co oznacza, że w ciągu czterech lat zaoszczędzono aż 108 milionów litrów.

To równowartość ilości wody, jaka byłaby potrzebna do napełnienia 216 milionów półlitrowych butelek lub 36 basenów olimpijskich. Zmniejszająca się ilość wody pitnej na świecie to poważny problem społeczny, a zarazem wyzwanie, z którym w pierwszej kolejności powinny zmierzyć się odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa. Coraz więcej z nich podejmuje działania mające zmniejszyć zużycie wody w ogólnej produkcji. Do tych firm z pewnością można zaliczyć też Grupę Goodyear Polska i Firmę Oponiarską Dębica.

Woda w produkcji opon jest bardzo istotna, służy bowiem do chłodzenia półfabrykatów, a w postaci pary wodnej jest nośnikiem ciepła. Grupa Goodyear we wszystkich swoich fabrykach na całym świecie od wielu lat podejmuje działania, aby w procesie powstawania nowych opon potrzeba było jej jak najmniej. Dlatego od 2010 roku firma realizuje pięcioletni program skupiający się na redukcji wody zużywanej w fabrykach.

– Fabryka opon w Dębicy wkłada wiele wysiłku w oszczędzanie wody, a także w inne aspekty środowiskowe, takie jak redukcja emisji dwutlenku węgla czy segregacja i utylizacja odpadów – powiedział Stanisław Cieszkowski, prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. – Zrównoważony rozwój to jeden z naszych priorytetów. Rozsądna gospodarka zasobami przynosi bowiem nie tylko korzyści dla środowiska i naszego otoczenia, ale też optymalizuje koszty produkcji.

Swój program zmniejszania zużycia wody Goodyear realizuje m.in. poprzez stosowanie zamkniętego obiegu wody w urządzeniach chłodniczych. Dzięki temu woda powraca do systemu i jest używana ponownie, przez co zmniejsza się na nią zapotrzebowanie. To ważne, bo na przykład w samym 2014 roku w dębickiej fabryce zanotowano przepływ ok. 12,5 mln m sześciennych wody w obiegu zamkniętym, co oznacza, że taką ilość wody należałoby dodatkowo pobrać, a następnie odprowadzić w postaci ścieków.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom przez ostatnie cztery lata udało się zmniejszyć zużycie wody o 14 procent. Goodyear stosuje sprawdzone metody i innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest program oszczędności energii cieplnej, dzięki któremu zmniejszono ilość pary potrzebnej w produkcji opon, co pośrednio przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na wodę do jej produkcji. Z reguł efektywnego korzystania z wody szkoleni są również pracownicy fabryki w Dębicy, którzy uczą się, że ilość zużywanej wody zależy także od nich samych. Dzięki szkoleniom pracownicy zgłaszają przypadki wycieków, a także zwracają uwagę na racjonalne wykorzystanie wody, zarówno w pracy, jak i w domu.