Home » Nowe otwarcie w Osadzie Słowiańskiej

Nowe otwarcie w Osadzie Słowiańskiej

Z otwarciem sezonu turystycznego w Osadzie Słowiańskiej gmina Dębica oddaje Ekspozycję Historyczną, która rozmieszczona jest w jednej z chat. Uroczyste otwarcie odbędzie się 7 maja 2017 roku o godz. 11.00. Wstęp do Osady Słowiańskiej i zwiedzanie ekspozycji bezpłatnie.

Nowa ekspozycja obejmuje tablice przedstawiające dzieje tych ziem od Ligęzów do Raczyńskich, gabloty, w których zamieszczono eksponaty z Muzeum Regionalnego w Dębicy, makietę z wycinkiem grodu, na której ukazano układ ówczesnych grodzisk od bramy wjazdowej po rozmieszczenie chat oraz m.in. chaty kowala, rolnika, garncarza, budynek rezydencjonalny, stajnie, budynki gospodarcze- niektóre wykończone w całości, a inne w budowie. Można podpatrzeć pracę kowala, zobaczyć różnicę między budową ziemianki, glinianki, chaty kmiecia czy kasztelana. Całość dopełniają manekiny odziane w stroje wojowników, oszczepy, tarcze, topory, włócznie, jak również radła i pługi, brony, łopaty i motyki drewniane.

Autor