Home » Gmina Dębica » Nowe gry terenowe w Stobiernej

Nowe gry terenowe w Stobiernej

Obserwując korzystające ze ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej dzieci, pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej zauważyli, że największym zainteresowaniem cieszą się gry terenowe, dlatego została podjęta decyzja o ponownym skorzystaniu z dofinansowania i zakupie trzech kolejnych. Dzięki staraniom wójta gminy Dębica oraz pracowników Urzędu Gminy Dębica i Centrum Edukacji Ekologicznej udało się pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na doposażenie istniejącej już ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej o kolejne elementy edukacyjne. Pierwsza część przyrządu „Mrowisko – kretowisko przyrząd interaktywny” przedstawia nadziemną oraz podziemną część mrowiska. Przedstawione mrowisko jest realistyczne do budowanego gniazda przez owady z rodziny mrukowatych. Kopiec jest pokryty naturalnym igliwiem i gałązkami. Korytarze oraz komory zostały wykonane w technice rzeźbienia. Dodatkowo umieszczone są mrówki, jaja oraz królowa. Druga część przyrządu przedstawia życie pod ziemią kreta. Część nadziemna przedstawia mały kopczyk ziemi wyrzucany na powierzchnię gleby. Część podziemna przedstawia gniazdo z trawy i liści oraz spiżarnie, w której znajduje się pożywienie. Uchwyty umieszczone na panelu obrotowym służą do dopasowania tematycznego danej części. Przyrząd wyposażony jest w tablicę informacyjną.

Zegar słoneczny to kolejne urządzenie interaktywne w Stobiernej. Przyrząd służący do wskazania czasu na podstawie położenia słońca, przy wykorzystaniu cykliczności ruchu obrotowego ziemi. Zegar słoneczny działa dzięki promieniom słonecznym lub księżycowym, ustawiona tarcza wraz z elementem gnomonicznym (inaczej polos jest ustawiony równolegle do kierunku osi Ziemi), który rzuca cień na odpowiednią porę wskazuje nam aktualny czas. Przyrząd jest wyposażony w tablicę informacyjno-edukacyjną.

Przyrząd edukacyjny „Leśna łamigłówka – Owady Polskie” to sprzęt służący nauce rozpoznawania podstawowych gatunków owadów występujących w Polsce. Składa się z czterech sześcianów osadzonych jeden pod drugim na pionowym słupie. Na samej górze znajduje się daszek chroniący ten przyrząd edukacyjny przed warunkami atmosferycznymi, pod którym umieszczone są nazwy czterech gatunków drzew (wybór drzew dowolny). Dziecko lub dorosły ustawia się naprzeciw określonej nazwy i dopasowuje pozostałe cztery ruchome elementy właściwe dla danego gatunku np. drzewa. Do każdego gatunku drzewa jest przypisany unikatowy znak graficzny, który pomaga w ułożeniu pozostałych elementów w odpowiedniej konfiguracji.

Łączy koszt zakupu wyniósł 18.750 zł. z czego 80 procent zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Doposażanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej jest wynikiem coraz większego zainteresowania szkół zajęciami w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wzrostem liczby turystów w Stobiernej.