Home » Dębica » Na ratunek seniorom

Na ratunek seniorom

W razie złego samopoczucia dębiccy seniorzy dadzą znać opiece medycznej o swoim stanie zdrowia za pomocą bransoletki z przyciskiem. Będą także wyposażeni w telefon, dzięki któremu będą mogły poinformować o swoim stanie zdrowia. Umowa na realizację projektu “Seniorom na ratunek” została podpisana 28 czerwca br. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Miejskim Ośodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy. Jego realizacja potrwa do końca 2018 r.
Projekt obejmie wsparciem 48 osób, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych codziennych czynności. Nowością realizowaną w ramach projektu są sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zamieszkałe w najbliższym otoczeniu osób niesamodzielnych. Projekt zakłada ponadto objęcie elektronicznym nadzorem 10 jego uczestników. Celem projektu jest poprawa codziennego funkcjonowania osób w podeszłym wieku, wsparcie ich oraz zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez: teleopiekę dla 10 osób („bransoletki życia”), świadczenie usług opiekuńczych dla 12 osób, specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób.

Teleopieka zakłada zakup 10 bransoletek życia, 10 aparatów telefonicznych i monitoring. Każda z bransoletek pozwala za pomocą prostego przycisku uruchomić sygnał o zagrożeniu przekazywany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwanie pomocy. Trudno nawet tłumaczyć, jak bardzo może taka bransoletka uratować życie. Warto dodać, że dotychczas MOPS nie świadczył takich usług na rzecz swoich podopiecznych. – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze były i są realizowane w MOPS w Dębicy – informuje Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy. – Projekt pozwoli na zwiększenie liczby osób objętych tą formą pomocy. Nie były natomiast realizowane w MOPS w Dębicy sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Polegają one na pomocy osób przeszkolonych i zamieszkałych w sąsiedztwie osobom niesamodzielnym, starszym. Obejmować one mogą zarówno pomoc w pracach domowych, jak i zakupach, pomocy w wizytach u lekarza itp.

Budżet projektu to ponad 860 tys. zł. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską.