Strona głowna » Dębica » Muzyczne konfrontacje w rytmie rap

Muzyczne konfrontacje w rytmie rap

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy zaprasza do udziału w II Konfrontacjach Muzycznych im. Zbigniewa Warchoła. W bieżącym roku dominować mają rap i hip-hop. Przesłuchania odbywać się będą w Domu Kultury „Mors”, 13 i 14 lutego, dzień później przegląd zakończą warsztaty z rapu i beatboxu, połączone z koncertem finałowym.

Przegląd ma zaprezentować dorobek artystyczny amatorskich zespołów muzycznych oraz pokazanie różnorodności gatunków muzycznych, ich popularyzację i wymianę doświadczeń wśród uczestników. W przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie zespoły muzyczne oraz osoby działające przy ośrodkach,  domach kultury lub innych instytucjach, bez ograniczeń wiekowych. Każdy uczestnik zaprezentuje na scenie dowolną ilość utworów  w dowolnej aranżacji. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie można składać do 6 lutego 2015 r. na adres: Dom Kultury „Mors, ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, tel. /fax 14 680 93 60, e-mail: konkursymokdebica@gmail.com. Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronach: www.mokdebica.pl i www.dkmors.mokdebica.pl.