Home » Dębica » Modele do oceny

Modele do oceny

Od 7 do 9 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbędzie się XIII Konkursu Modeli Redukcyjnych “Ogniwko 2017” pod honorowym patronatem burmistrza Dębicy i starosty powiatu dębickiego. Organizatorem jest Szkolne Koło Historyczno – Modelarskie “Ogniwko” działające przy ZSE w Dębicy.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do członków kół i klubów modelarskich, jak również do modelarzy niezrzeszonych.

– Konkurs kierujemy do juniorów i tylko dla nich prowadzimy ocenę i przyznajemy miejsca” – mówi Artur Getler, jeden z opiekunów koła historyczno-modelarskiego „Ogniwko”. –  Seniorów zapraszamy do wystawienia swoich prac na wystawie i modelarskich spotkań. To, że konkurs jest adresowany wyłącznie do juniorów wynika z faktu, że w okolicy mamy kilka dobrych konkursów modelarskich skupiających się na seniorach, z którymi nie chcemy konkurować. Ale najistotniejsze w tym konkursie jest to, że chcemy wspierać najmłodszych, bo to młodych pasjonatach modelarstwa pokładamy duże nadzieje na przyszłość i organizując konkurs specjalnie dla nich chcemy rozwijać ich pasję.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży modelarstwa jako alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zdolności manualnych oraz zainteresowań historycznych i technicznych. Ma on również przyczynić się do wymiany doświadczeń pomiędzy modelarzami. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają zarówno tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z modelarstwem, jak i tych, którzy od lat rozwijają swoje talenty w tej dziedzinie. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli, przy czym w danej kategorii sklasyfikowany zostanie tylko jeden model – ten, który przez Jury oceniony zostanie najwyżej. Dla zwycięzców w poszczególnych klasach przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W budynku ZSE 9 kwietnia (niedziela) odbywać się będzie giełda modelarska, na którą uczestnicy mogą przynieść modele, akcesoria i literaturę, które chcieliby sprzedać lub wymienić. W tym dniu odbędzie się również pokaz dotyczący malowania pędzlem modeli samolotów, na który organizatorzy zapraszają zwłaszcza młodszych adeptów sztuki modelarskiej.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu i wszelkie zapytania można uzyskać pod numerem 503 698 352 lub 783 020 286 oraz pod adresem ogniwko@onet.pl  lub na fanpage’u https://facebook.com/ogniwkodebica . Harmonogram konkursu: piątek 07. 04. 2017 r. godz. 15.00 – 17.00 –  przyjmowanie modeli , sobota 08. 04. 2017 r. godz. 8.30 – 11.00 – przyjmowanie modeli , od godz. 11.15 ocena modeli przez Jury, wystawa konkursowa (do ok. 13.00) niedziela 09. 04. 2017 r., godz. 10.30 – 13.00 – wystawa pokonkursowa, giełda modelarska, pokaz technik modelarskich, godz. 12.30 – 13.00 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród, od ok.13.00 –  odbiór modeli.

Konkurs  połączony jest z wystawą modeli wykonanych przez seniorów.