Strona głowna » Dębica » Miasto samo wybuduje schronisko

Miasto samo wybuduje schronisko

Pomysł budowy wspólnego dla gmin powiatu dębickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, który przedstawiony został jakiś czas temu na posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego okazał się zbyt drogi dla przedstawicieli sąsiednich samorządów.  Wstępny koszt inwestycji został oszacowany na dwa miliony złotych.

Sytuacja bezdomnych zwierząt powiatu dębickiego i plany poprawienia ich sytuacji poprzez wybudowanie schroniska z prawdziwego zdarzenia były tematem, który z inicjatywy burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka.

– Namawiałem pozostałych wójtów i burmistrzów, żeby to było nasze wspólne przedsięwzięcie, żeby połączyć siły, bo w ten sposób kompleksowo zajęlibyśmy się problemem – mówi Mariusz Szewczyk. – Chciałbym, żeby schronisko było wspólnym przedsięwzięciem wszystkich gmin.

Początkowo sąsiednie samorządy wyraziły wstępną chęć współpracy w tym zakresie i brano pod uwagę cztery lokalizacje dla tej inwestycji, ale ostatecznie przedstawione koszty budowy oscylujące w granicach dwóch milionów złotych sprawiły, że sąsiednie samorządy wycofały się w pomysłu wspólnej budowy schroniska.

 – Kwota w tej wysokości nie wchodzi w grę dla sąsiednich samorządów –mówił podczas konferencji prasowej burmistrz Dębicy. – Będziemy się przymierzać w przyszłości do samodzielnej budowy schroniska w innej lokalizacji,  jeśli nie będzie to możliwe na działce obok Wodociągów Dębickich, ze względu na to ze jest to teren zalewowy. W obecnej sytuacji będziemy chcieli jak najszybciej wyremontować nasze przytulisko i zabezpieczyć zwierzętom godne warunki. Chcemy rozszerzyć tam pewne działania, powiększyć klatki oraz zwiększyć ich ilość.  Co do budowy schroniska, będziemy szukać też funduszy unijnych. Jeżeli pozyskanie takich będzie możliwe to na pewno z tego skorzystamy.

Burmistrz zaznaczył także, że dla poprawy funkcjonowania azylu dla zwierząt działającego przy Zakładzie Usług Miejskich część zadań związanych z jego obsługą przejmie Centrum Integracji Społecznej. W chwili obecnej w azylu przy ZUM-ie przebywa około 20 psów.