Home » Dębica » Miasto podgląda przez nowe kamery

Miasto podgląda przez nowe kamery

Do tej pory usługi w zakresie monitoringu w Dębicy świadczyła zewnętrzna firma ochroniarska, która wykorzystywała własny sprzęt do monitoringu – około 28 kamer analogowych i 2 cyfrowe. Firma  zajmowała się jego obsługą, a także obserwacją obrazu we własnym centrum monitorowania. Niezadowalający standard świadczonych usług, słaby, nieczytelny obraz, który był prawie nieprzydatny w celach identyfikacyjnych, a do tego  wysokie koszty obsługi systemu, długi czas reakcji oraz przede wszystkim brak możliwości ciągłej kontroli obrazu przez samorząd miasta stały się impulsem do utworzenia od podstaw własnego nowoczesnego systemu monitorowania, z którego zadowoleni będą wszyscy mieszkańcy Dębicy.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Dębicy Mariusza Szewczyka oraz radnych Rady Miejskiej przygotowana, a następnie przyjęta została polityka bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2016-2019 miasta Dębicy „Służyć i dbać o bezpieczeństwo”, w której zdiagnozowano potrzeby mieszkańców w zakresie poczucia bezpieczeństwa oraz zaproponowano szereg inicjatyw, które zmniejszą poziom przestępczości w mieście. Jednym z nich było uruchomienie nowego monitoringu miejskiego, który będzie tańszy w utrzymaniu, a dawać będzie dokładniejszy obraz w lepszej rozdzielczości.

Obecny system składa się z 17 kamer zainstalowanych w różnych punktach miasta, których lokalizacja po licznych analizach, badaniach i konsultacjach wybrana została we współpracy z Policją oraz Strażą Miejską. Do jego budowy wykorzystano wysokiej jakości kamery cyfrowe stałopozycyjne i szybkoobrotowe. Transmisja danych odbywa się za pomocą łączy światłowodowych od punktów kamerowych do Centrum Monitoringu, który znajduje się w Straży Miejskiej, dzięki temu obraz z kamer kontrolowany jest całodobowo. System monitoringu cały czas będzie rozbudowywany.  W bieżącym roku powiększony zostanie o trzy punkty oraz o trzy kolejne, które dofinansowane zostaną w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko – Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego”, a w latach następnych w zależności od potrzeb i analizy zagrożeń.
Zalety nowego systemu monitoringu to między innymi wysoka rozdzielczość obrazu z kamer cyfrowych o bardzo dobrej jakości Full HD, możliwość przybliżania obrazu, większe pole widzenia kamer, zmaksymalizowanie efektywności pracy Straży Miejskiej poprzez całodobową kontrolę obrazu (brak dodatkowych kosztów obsługi monitoringu), dzięki temu czas reakcji na zdarzenie jest natychmiastowy, co wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Co więcej, koszt funkcjonowania systemu jest niższy od poprzedniego. Szacunkowa symulacja kosztów systemu monitoringu wizyjnego miasta na lata 2017r., 2018r., 2019r., 2020r., 2021 r. oraz 2022r. w porównaniu starego systemu z nowym, z założeniem, że w starym systemie wprowadzono kamery cyfrowe zamiast analogowych.  Symulacja kosztów w każdym kolejnym roku pokazuje, jakie oszczędności wprowadza nowy system monitoringu, który w analizowanym okresie jest o blisko połowę tańszy od poprzedniego. Co więcej, cały sprzęt jest własnością miasta, a nie firmy zewnętrznej. Nowy monitoring miejski funkcjonuje od kilku tygodni i już widać efekty, co pokazuje zwiększona liczba interwencji Straży Miejskiej oraz policji, dzięki czemu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej.

Lokalizacja kamer: PK0l Rynek (płyta Rynku), PK02 ul. Piekarska (zbieg ul. Piekarskiej i Rynku), PK03 ul. Sobieskiego – Kaprys (róg ul. Sobieskiego i ul. Krakowskiej), PK04 ul. Słowackiego (róg ul. Krakowskiej i ul. Słowackiego), PK05 Park Jordanowski, PK06 ul. Kościuszki (rondo  im. Ks. Heleny Jabłonowskiej), PK07 Most Straszęcin (rondo im. K. Lipienia), PK08 Dworzec PKP (rondo im. Sybiraków), PK09 ul. Kraszewskiego (plac targowy), PK10 ul. Szkolna (skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Szkolną), PK11 Rondo Szpital, PK12 Rondo Drogowców, PK13 ul. 3 Maja, PK14 ul. Cmentarna (naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy), PK15 ul. Rzeszowska Blaszak, PK16 ul. Piłsudskiego ( MOSiR róg budynku basenu), PK17 Os. Matejki.