Home » Podkarpackie » Maryjny szlak powstaje na pograniczu

Maryjny szlak powstaje na pograniczu

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstanie Szlak Maryjny „Światło ze Wschodu” na pograniczu polsko-słowackim. W ramach programu Polska-Słowacja podpisano umowę 20 marca 2017 r. o dofinansowanie projektu.  Tym samym zakończono podpisywanie umów dot. projektów flagowych, które będą realizowane na pograniczu polsko-słowackim w najbliższych latach.

Celem projektu jest stworzenie oraz promocja szlaku pielgrzymkowego wiodącego po polskich i słowackich obiektach sakralnych – miejscach kultu maryjnego. Projekt został zainspirowany średniowiecznym szlakiem pielgrzymkowym Camino de Santiago, prowadzącym do katedry św. Jakuba Apostoła Starszego w Santiago de Compostela. Przebieg szlaku pozwoli na prezentację walorów historyczno-przyrodniczo-kulturowych regionu oraz zwróci uwagę na religijną tożsamość polsko-słowackiego pogranicza.

– Liczę na to, że z nowego szlaku będą korzystać mieszkańcy pogranicza i liczni turyści, co wpłynie na pobudzenie gospodarcze regionu – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak. – Cieszę się, że w przedsięwzięciu uczestniczy tylu partnerów – mam nadzieję, że ich współpraca będzie trwała także po zakończeniu.

Obok odpowiedzialnego za realizację projektu Kraju Preszowskiego, w działania zaangażowani będą liczni partnerzy z Polski i Słowacji m.in.: województwo podkarpackie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (samorządowa instytucja kultury), Inovačné partnerské centrum, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. W przedsięwzięciu wezmą udział parafie rzymsko- i greckokatolickie (Gaboltov, Levoča, Krosno, Litmanová, Ľutina), a także zgromadzenia: Księży Misjonarzy Saletynów-Dom Zakonny, Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi. Budowa Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” oprze się na wypracowanej w drodze współpracy kompleksowej Strategii Rozwoju Szlaku Pielgrzymkowego.

Działania projektu mają charakter wielokierunkowy, obejmują uzupełnienie infrastruktury turystycznej pogranicza, stworzenie jednolitej identyfikacji obiektów oraz dynamiczną kampanię promującą nowy produkt turystyczny. Oprócz remontu i rozbudowy miejsc kultu religijnego, powstaną miejsca odpoczynku oraz zaplecze sanitarne, niezbędne na szlaku. Na jego trasie znajdą się miejscowości takie, jak: Kalwaria Pacławska, w której znajduje się zabytkowy kompleks klasztorny z XVIII w., Stara Wieś wraz z Bazyliką, z obrazem przedstawiającym scenę Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP. Po stronie słowackiej wśród miejsc objętych szlakiem znalazła się Mariańska Góra w Lewoczy, jedno z najstarszych miejsc kultu w regionie, do którego wierni pielgrzymują od XIII w. Oprócz tego trasa przebiega przez miejscowości: Gaboltov, Litmanová, Ľutina, Krosno oraz Dębowiec. Zostanie także połączona z istniejącymi szlakami turystycznymi i pielgrzymkowymi.

Partnerzy zaplanowali realizację licznych działań promocyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Powstanie m. in. wirtualny szlak pielgrzymkowy 3D, aplikacja mobilna, przewodniki po szlaku w kilku językach, baza danych usług towarzyszących pielgrzymowaniu. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 3,3 mln euro.

Marszałek Preszowskiego Kraju Samorządowego Peter Chudik, który podpisał umowę w imieniu słowackiego partnera wiodącego stwierdził, że -Dzięki projektowi przyciągniemy do naszych miejsc pielgrzymkowych kolejnych odwiedzających i rozwiniemy turystykę pielgrzymkową, w której widzimy wielki potencjał i możliwości rozwoju turystyki dla całego Preszowskiego Kraju Samorządowego.

Pozostałe dwa projekty flagowe, które są realizowane na pograniczu polsko-słowackim, to projekty komplementarne wobec siebie. Ich celem jest stworzenie pętli rowerowej, która połączy uzdrowiskowe miejscowości Doliny Popradu. Obok budowy dodatkowych 60 km szlaku wokół Tatr, modernizacji lub oznakowania już istniejących tras, po polskiej i słowackiej stronie zaplanowano realizację serii działań promujących turystykę rowerową na pograniczu.