Strona głowna » Dębica » Literacka biesiada

Literacka biesiada

W Szkole Podstawowej nr 12 w Dębicy odbyła się XV Biesiada Literacka – Powiatowy Konkurs Recytatorski dla wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Barwny świat wokół nas – rodzinnie, zdrowo, sportowo” oraz Konkurs  Literacki im. Jerzego Żuławskiego w setną rocznicę śmierci, temat którego brzmiał „Barwny świat przyszłości”. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Organizacja Odzysku Eko-Świat.

Biesiada Literacka jest organizowana w  Szkole Podstawowej nr 12 w Dębicy od 2001 roku. Motto tego spotkania brzmi „…i na skrzydłach poezji przez bajkowy świat”. – Początkowo uczestnikami Biesiady Literackiej byli tylko uczniowie „dwunastki” – mówi Grzegorz Nowacki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy. –  Rok później grono uczestników zasilili reprezentanci innych dębickich szkół. Biesiada miała formę konkursu recytatorskiego dla uczniów klas I – III i konkursu literackiego dla uczniów klas IV – VI. W ten sposób konkurs zyskał rangę międzyszkolną, a nieco później powiatową. W każdym  roku zmieniała się też tematyka biesiady, która dotyczyła m.in. zdrowia, zainteresowań, bezpieczeństwa czy przyjaźni.

Recytacje konkursowe i nadesłane prace literackie oceniało jury w składzie: Marta Bonarek – Socha,  nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy, Barbara Gruba, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 2 w Dębicy, Beata Sroczyńska, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy i Ludmiła Szewczyk, nauczyciel i pedagog  w Szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy.

W konkursie recytatorskim wyłoniono  najlepszych  recytatorów w każdej z 4 kategorii wiekowych. Jury oceniając prezentacje 38 uczestników brało pod uwagę: dobór repertuaru, zgodność przedstawionych treści z hasłem przewodnim Biesiady, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. W kategorii dzieci cztero – i pięcioletnich pierwsze miejsce przyznano Gabrielowi Pietruszewskiemu z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy, drugie miejsce Agnieszce Piekarz z Publicznego Przedszkola w Podgrodziu, trzecie miejsce Filipowi Nyklowi z Miejskiego  Przedszkola nr 9 w Dębicy, wyróżniono także Klaudie Oszajec z Miejskiego Przedszkola  nr 1 w Dębicy, Wiktorię Zaborowską z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Dębicy i Martynę Jemioło  z  ZS  Publicznego Przedszkola w Pustkowie.  Wśród uczniów klas pierwszych,  sześciu – i siedmioletnich jury przyznało pierwsze miejsce Antoninie Cioch z SP nr 12 w Dębicy, drugie miejsce Emilii Cabaj  z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Dębicy. Trzecie miejsce zdobył Antoni Lenczowski z SP nr 8 w Dębicy.  Dwa wyróżnienia powędrowały do rąk Aleksandry Rogowskiej z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy i Wiktorii Tworek ze SP 11 w Dębicy. Najlepszym recytatorem wśród uczniów klas drugich i ośmioletnich,  okazał się Dominik Osika  z SP nr 8 w Dębicy, drugie miejsce zdobyła Katarzyna Derlęga z PSP w Zasowie, trzecią nagrodę przyznano Oliwii Święch ze SP nr 12 w Dębicy, wyróżniono także Zuzannę Lech z ZS w Podgrodziu. W kategorii klas trzecich i uczniów dziewięcio- oraz dziesięcioletnich triumfowała Liliana Ostrowska ze  SP nr 9 w Dębicy, drugie miejsce przypadło Zuzannie Szacik z PSP w Zasowie, trzecie zdobył Krystian Jasek z SP nr 8 w Dębicy.

Konkurs Literacki skierowany był do uczniów z klas IV-VI. Wśród młodych twórców poezji nagrodzono autorów siedmiu najciekawszych wierszy. W tej kategorii zwyciężyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy Izabela Gierłach. Drugie miejsce przyznano Zuzannie  Blicharz  ze  Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy  oraz Adrianowi Regule ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy. Trzecią lokatę zdobyli Wiktoria Chudy z Zespołu Szkół w Gumniskach oraz Julia Pyzińska ze Szkoły Podstawowej w Podgrodziu. Ponadto wyróżniono prace Julii Strzałki oraz Jakuba Nowackiego – uczniów  Szkoły Podstawowej  nr 12 w Dębicy. W etapie powiatowym  XV Biesiady  wzięło udział  12 szkół  i  10 przeszkoli. Podczas spotkania uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie  „Zaczarowany świat bajki”  w  wykonaniu uczniów I klasy pod kierunkiem Agaty Gąsior i  Grzegorza Tomaszewskiego.