Home » Podkarpackie » Lepsze podróże koleją na Podkarpaciu

Lepsze podróże koleją na Podkarpaciu

Blisko 1,5 mld zł zapisano w Krajowym Programie Kolejowym na rozwój infrastruktury w województwie podkarpackim. Inwestycje zwiększą możliwości kolei aglomeracyjnej, a mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do stolicy regionu. Realizacja zadań w ramach tzw. Magistrali Wschodniej lepiej połączy Rzeszów z innymi województwami. Modernizacja przejść granicznych ułatwi przewóz towarów pomiędzy Polską a wschodnimi sąsiadami.

Ważną inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Podkarpaciu jest modernizacji linii E30 na odcinku Kraków – Rzeszów. Na tej trasie pociągi mogą jechać 160 km/h, czas przejazdu już skrócił się o ponad godzinę, a podróżni mogą korzystać z nowych, wygodniejszych, dobrze oznakowanych peronów z systemem informacji pasażerskiej. W latach 2016 -2017 PLK zakończą modernizację linii E30 na odcinku Ropczyce – Sędziszów, a następnie – do 2018 r. podróżni zyskają jeszcze lepsze warunki podróży i korzystne połączenia na odcinku Rzeszów – granica państwa.

– Podróżni wygodniej pojadą m.in. pomiędzy Rzeszowem a Ocicami, na trasie Dębica – Padew, Boguchwała – Czudec, Jasło – Nowy Zagórz oraz na linii E30 z Krakowa do Rzeszowa – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Zmodernizowana stacja w Rzeszowie stworzy komfortowe warunki obsługi w stolicy województwa. Dzięki inwestycjom w ramach Magistrali Wschodniej, Podkarpacie zyska również dogodniejsze połączenia z miastami wojewódzkimi .

Dla mieszkańców województwa i podróżujących koleją w regionie efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. O ok. 40 min skróci się czas przejazdów w relacjach Rzeszów – Krosno (z ok. 2 h do ok. 1 h 20 min). O ok. 25 min krócej będzie trwała podróż z Rzeszowa do Przemyśla. Dzięki rewitalizacji linii nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz o ok. 20 minut skróci się czas podróży pociągiem na trasie z Jasła do Nowego Zagórza. Najszybsze pociągi miedzy Rzeszowem i Krakowem pojadą ok. 1h 45 min (obecnie ponad 2h). Modernizacje sieci kolejowej i skrócenie czasu jazdy na odcinku Lublin – Stalowa Wola pozwolą na lepsze połączenie z Lublina do Rzeszowa – skrócenie podróży o ok. 20 min. Dzięki elektryfikacji odcinków Lublin – Stalowa Wola i Ocice – Rzeszów możliwa będzie jazda pociągiem elektrycznym.

– Kolej na Podkarpaciu cieszy się coraz większym zainteresowaniem – mówi Witold Lechowski wicewojewoda podkarpacki. –  Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpłyną na atrakcyjność regionu, dając większe możliwości dla rozwoju gospodarki i korzystniejsze warunki dla rozwoju turystyki. Zmodernizowana i nowa infrastruktura kolejowa pozwoli na tworzenie realnej alternatywy dla samochodów i budowanie zintegrowanych centrów przesiadkowych – mówi Witold 4Lechowski wicewojewoda podkarpacki.

Na terenie województwa podkarpackiego prace prowadzone będą na liniach kolejowych: Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew oraz Ocice – Rzeszów.  Krajowy Program Kolejowy w województwie podkarpackim przewiduje na listach podstawowych realizację 12 projektów za prawie 1,5 mld zł. Ponadto lista rezerwowa obejmuje 7 pozycji za ponad 930 mln zł, co łącznie daje 19 projektów o wartości prawie 2,4 mld zł.

 Istotne efekty prac to  skrócenie czasu przejazdu w relacji Rzeszów – Krosno o ok. 40 min z 2 h do ok. 1 h 20 min, w relacji Rzeszów Główny – Przemyśl Główny o ok. 25 min z obecnych 1h 25 min do 1h. Na podstawowej  relacji Lublin – Stalowa Wola – Rzeszów o ok. 20 min (dzięki skróceniu na odcinku Lublin – Stalowa Wola z ok. 1h 50 min do ok. 1h 25 min), w relacji Kraków – Rzeszów o ok. 15 min z ok. 2h do ok. 1h 45 min.

Na liście podstawowej KPK znalazły się m.in. modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III – Faza II (POIiŚ), prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją (PO PW),  prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew (PO PW), rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica (RPO).