Home » Podkarpackie » Łatwiej o pieniądze z programu przygranicznego

Łatwiej o pieniądze z programu przygranicznego

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk uroczyście zainaugurowali 30 marca 2017 r. działalność Oddziału Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu Polska-Białoruś-Ukraina w Rzeszowie.

Program realizowany jest w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, służącemu współpracy z państwami trzecimi graniczącymi z Unią Europejską. Dotychczas wsparcia beneficjentom programu udzielały Wspólny Sekretariat Techniczny w Warszawie i jego zagraniczne Oddziały w Brześciu i Lwowie. Nowo otwarty działa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Ma zapewnić jeszcze lepszą promocję programu i ułatwić dostęp do informacji beneficjentom z Polski.

W grudniu zakończył się pierwszy etap naboru wniosków w programie. Złożono 749 koncepcji projektowych dot. dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dostępności regionów pogranicza, wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzania granicami.

– Pieniądze, którymi dysponuje program, są znacznie skromniejsze niż potrzeby, dlatego apeluję do naszych wnioskodawców: podejdźcie do drugiego etapu z najwyższą starannością, wsłuchajcie się w potrzeby waszych społeczności lokalnych i regionów oraz pracujcie nad wnioskiem wspólnie z zagranicznym partnerem – podkreślił wiceminister Adam Hamryszczak. – A w razie potrzeby – szukajcie pomocy w Sekretariacie w Warszawie i w Oddziale w Rzeszowie.

W przyszłości Oddział ma wspierać beneficjentów w realizacji oraz rozliczaniu projektów. Będzie również odpowiedzialny za zadania dotyczące informacji i promocji, pomoc w organizacji ważnych dla programu wydarzeń w Polsce oraz gromadzenie danych dotyczących projektów. Oddział zatrudnia trzech ekspertów, a jego działalność jest finansowana w całości ze pieniędzy budżetu pomocy technicznej programu.