Strona głowna » Artykuł sponsorowany » Kształć się na PANS w Krośnie i zdobądź przewagę na rynku pracy

Kształć się na PANS w Krośnie i zdobądź przewagę na rynku pracy

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie to jedna z najbardziej cenionych i dynamicznie rozwijających się uczelni w Polsce. Oferta edukacyjna PANS składa się z różnorodnych kierunków studiów licencjackich i magisterskich, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach nauki i technologii.

Dwujęzyczne studia dla tłumaczy to unikatowa oferta edukacyjna, która daje możliwość nauki języka obcego na wysokim poziomie oraz rozwijania umiejętności tłumaczeniowych. Studia te są przeznaczone dla osób, które chcą pracować w branży tłumaczeń oraz dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Filologia angielska to kierunek dla osób, które interesują się językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych. Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów związanych z językiem, literaturą, kulturą i historią Anglii, USA i innych krajów anglojęzycznych.

Marketing internetowy to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu marketingu internetowego i mediów społecznościowych. Program nauczania skupia się na naukę strategii marketingowych, analizy rynku, projektowania stron internetowych, a także na prowadzeniu działań reklamowych w internecie.

Pedagogika to kierunek dla osób, które chcą pracować w szkolnictwie, wychowaniu lub pracy z ludźmi. Program nauczania obejmuje naukę pedagogiki ogólnej, psychologii rozwoju, metodyki nauczania oraz prowadzenia zajęć wychowawczych.

Pielęgniarstwo i położnictwo to kierunki dla osób, które chcą pracować w służbie zdrowia. Program nauczania obejmuje naukę anatomii, fizjologii, patologii oraz różnych dziedzin medycyny. Studenci zdobywają również umiejętności praktyczne, które pozwalają na skuteczną opiekę nad pacjentami.

Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób, które chcą pracować w branży turystycznej i hotelarskiej. Program nauczania obejmuje naukę zarządzania w branży turystycznej, organizacji imprez i wycieczek, a także na prowadzeniu działalności turystycznej.

Wychowanie fizyczne to kierunek dla osób, które chcą pracować w szkolnictwie lub w sporcie. Program nauczania obejmuje naukę anatomii, fizjologii, teorii treningu sportowego oraz metodyki nauczania wychowania fizycznego.

Zarządzanie to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Program nauczania obejmuje naukę planowania, organizacji, kontroli oraz zarządzania zasobami ludzkimi, finansami i produkcją w firmie.

Ratownictwo medyczne i bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunki, które pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem ludzi i mienia. Studenci będą uczyć się technik ratownictwa, prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych, a także ochrony mienia i osób.

Kierunki inżynierskie na PANS to szeroka oferta dla osób zainteresowanych technologią i naukami ścisłymi. Automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz towaroznawstwo (nowa nazwa: Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie) to kierunki, które pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie projektowania, budowy i zarządzania systemami technicznymi.

Zielarstwo to kierunek dla osób, które interesują się ziołolecznictwem i naturalnymi metodami leczenia. Program nauczania obejmuje naukę botaniki, biochemii, fitoterapii oraz prowadzenia działalności związanej z zielarstwem.

Magisterskie kierunki studiów na PANS to Inżynieria produkcji, Pielęgniarstwo, Zarządzanie oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie.

PANS to uczelnia, która stawia na innowacyjność i wysoką jakość kształcenia. Dzięki atrakcyjnym kierunkom studiów oraz nowoczesnym metodom nauczania, studenci PANS zyskują wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w przyszłej pracy zawodowej. Uczelnia oferuje wykwalifikowaną kadrę naukową oraz dostęp do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, co pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia. Wszystkie kierunki studiów na PANS są dostępne w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, co pozwala na dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości studentów.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie, warto zainteresować się kierunkami studiów oferowanymi przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów znajdziesz na stronie uczelni: https://kpu.krosno.pl/kierunki-studiow/. Na stronie znajduje się pełna lista kierunków studiów, wraz z opisami, wymaganiami rekrutacyjnymi oraz harmonogramem naboru. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre kierunki studiów planowane są do uruchomienia w październiku 2023 roku, więc warto na bieżąco śledzić ofertę uczelni.

Na stronie znajdują się również informacje na temat programów nauczania, liczby godzin zajęć, sposobów oceniania oraz możliwości zatrudnienia po ukończeniu danego kierunku studiów. Dodatkowo, strona uczelni zawiera informacje na temat życia studenckiego, aktywności kulturalnych oraz możliwości korzystania z infrastruktury sportowej.
Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o określone procedury i terminy, które również są opisane na stronie uczelni. W przypadku pytań lub wątpliwości, warto skontaktować się z dziekanatem danej wydziału lub z biurem rekrutacji.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie to renomowana uczelnia, która oferuje szeroki wybór kierunków studiów dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach nauki i technologii. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania oraz wykwalifikowanej kadrze naukowej, studenci PANS mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, zdobywania praktycznych umiejętności oraz przygotowania się do pracy zawodowej.