Strona głowna » Dębica » Ksiądz Stanaszek o represjach UB

Ksiądz Stanaszek o represjach UB

WykładRepresje UB wobec byłych żołnierzy AK w północnej części powiatu dębickiego w czasach stalinowskich” wygłosi 23 marca ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.30 w sali 25 (I piętro) w  budynku KANY, w Dębicy przy ul. Chopina 2. Katolickie Centrum Edukacji „KANA” oraz Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej są organizatorami wykładu, który w tym miesiącu poświęcony będzie zagadnieniom najnowszej historii Polski.

Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, urodzony w Brzostku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykłada również historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. Doktorat obronił w 1997 r. (na podstawie pracy: Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939); habilitację w 2006 r. (Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945-1967, tom 1) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2010 r. w UPJPII w Krakowie.

Należał do Komisji Historycznej powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski do zbadania akt SB dotyczących biskupów. W latach 2009-2012 był dyrektorem Instytutu Historii UPJPII w Krakowie. Jest autorem i redaktorem 27 książek oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Studia Sandomierskie”. Specjalizuje się w historii najnowszej (XX w.). Wydał też liczne prace dotyczące historii regionalnej związane z powiatem dębickim (m.in. poświęcone historii Brzostku i Pilzna).

W czasie spotkanie będzie można nabyć książki związane z historią powiatu dębickiego: „Sprawa agenturalna „Północ”. Represje UB wobec działaczy niepodległościowego podziemia i społeczeństwa na pograniczu powiatów: jasielskiego, dębickiego i tarnowskiego”, Brzostek 2009; „Represje władz komunistycznych wobec społeczeństwa Polski południowo-wschodniej. Jasło – Wadowice – Dębica”, Sandomierz 2012, a także publikację związaną z rozbiciem oddziału Jana Stefki ps. „Mściciel” w Grudnej Górnej w lutym 1946 r.

Spotkanie (jako wydarzenie towarzyszące) będzie ostatnim akcentem tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w powiecie dębickim, współorganizowanych w tym roku także przez Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy.