Strona domowa » PODKARPACKIE » Kolejni żołnierze zasilili struktury 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
12.05.2018 WARSZAWA WCIELENIE DO 6 MAZOWIECKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ W GROJCU FOT. BARTEK SYTA

Kolejni żołnierze zasilili struktury 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Kolejni ochotnicy przekroczyli bramy koszar zasilając struktury 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego. To drugie wcielenie w bieżącym roku do pododdziałów. W sumie do podkarpackiej brygady przybyło kolejnych 99 żołnierzy.

W dwóch lokalizacjach 12 maja br. na terenie Podkarpacia w Rzeszowie i Nisku odbyło się wcielenie ochotników do służby w strukturach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W batalionie niżańskim komisja kwalifikacyjna przyjmowała poborowych, którzy po szkoleniu podstawowym zasilą pododdziały w Jarosławiu i Nisku natomiast w Rzeszowie kwalifikowano do batalionu rzeszowskiego, dębickiego oraz sanockiego.

Wcielenie to pierwszy dzień tzw. „szesnastki”, bowiem 16-dniowe szkolenie podstawowe prowadzone będzie w systemie ciągłym na obiektach szkoleniowych dębickiego batalionu lekkiej piechoty. W tym szkoleniu udział wezmą kandydaci, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową.  W pierwszym dniu żołnierze zostali przyjęci, umundurowani i wyekwipowani oraz przeszli procedurę ewidencyjną. Tuż po załatwieniu kwestii formalnych wszyscy zostali poddani testowi oceny sprawności fizycznej. Krótki „test wejściowy” w skład, którego wchodzą konkurencje biegu na dystansie 3 km., ugięcia ramion w podporze przodem (pompki) oraz skłony tułowia w przód (brzuszki). Otrzymane wyniki z testu sprawności fizycznej oraz z badania współczynników budowy ciała zostaną wykorzystane do opracowania przez trenerów personalnych zestawu ćwiczeń do podniesienia sprawności fizycznej kandydatów.

–  Podczas 16 dni szkolenia podstawowego instruktorzy największy nacisk położą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii – informuje por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego. –  Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie strzeleckie.

W ostatnim dniu 26 maja br. żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) odbędą egzamin końcowy, który będzie realizowany poprzez wykonywanie zadań taktyczno – ogniowych na tzw. „Pętli taktycznej”.  Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 27 maja br. w Mielcu. Powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej jakie miały miejsce w ten weekend spowodowały, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy.

Na duże zainteresowanie służbą w WOT ma wpływ wysoka jakość szkolenia oraz innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe, np. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy wojsk specjalnych czy też żołnierzy, którzy przebywali na misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. Swoje miejsce w WOT znajdują osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, jak i poszukujący zatrudnienia. Obrona terytorialna to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.