Strona głowna » Artykuł sponsorowany » Kim jest sygnalista? Program dla sygnalistów

Kim jest sygnalista? Program dla sygnalistów

Wdrożenie unijnej dyrektywy sygnalistach do polskiego prawa postawi przed pracodawcami szereg obowiązków związanych z umożliwieniem informowania o nieprawidłowościach i ochroną osób je zgłaszających. Jakie zadania mają sygnaliści, a jakie pracodawcy i jak przygotować się na nowe przepisy?

 

Sygnalista – czym się zajmuje?

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, sygnaliści to osoby informujące o nieprawidłowościach, nadużyciach, łamaniu przepisów czy zagrożeniach w firmach, instytucjach publicznych i innych organizacjach. Działanie sygnalisty ma przyczyniać się do utrzymania wysokich standardów etycznych w miejscu pracy i w biznesie, a także promować odpowiedzialność i przejrzystość. Sygnalizowanie zagrożeń może ponadto zapobiegać szkodom społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Ujawnienie wewnętrznych problemów może natomiast pomóc organizacji w naprawieniu błędów i uniknięciu poważniejszych konsekwencji prawnych czy polegających na utracie reputacji.

Obowiązki pracodawców wobec sygnalistów

Wspomniana dyrektywa UE nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia sygnalistom bezwarunkowej ochrony. Aby ułatwić im zgłaszanie nieprawidłowości, są oni zobligowani do stworzenia właściwych procedur, a także udostępnienia dedykowanego kanału do informowania o naruszeniach, który sygnalistom zagwarantuje poufność. Pracodawcy muszą także prowadzić rejestr zgłoszeń. W obliczu tak sformułowanych przepisów, okazuje się, że w wielu organizacjach nadal brakuje narzędzi, którymi mógłby posługiwać się sygnalista. Program, aplikacja czy platforma online do zgłaszania naruszeń to proste rozwiązania, dzięki którym pracodawcy w łatwy i bezproblemowy sposób mogą wypełnić wszystkie unijne zalecenia.

Sygnalista – program do zgłaszania nieprawidłowości

Dedykowane programy dla sygnalistów zaprojektowane zostały zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy. Pracownikom, chcącym zgłosić naruszenia, dają więc możliwość szybkiego zareagowania na dostrzeżone nieprawidłowości. Co więcej, wykorzystywane w nich zabezpieczenia zapewniają im pełną ochronę tożsamości. Dzięki temu sygnaliści, mając poczucie bezpieczeństwa, chętniej informują o niewłaściwych praktykach. Nie muszą bowiem obawiać się odwetu ze strony osób, których dotyczy zgłoszenie. Bazy danych, gromadzone przez program są szyfrowane, a przebiegająca za jego pośrednictwem komunikacja jest zabezpieczana specjalnym protokołem.

Dodatkowe korzyści z wykorzystania programów dla sygnalistów

Program do zgłaszania nieprawidłowości to narzędzie, w ramach którego udostępniany jest nam panel dla pracowników i odrębny panel dla pracodawców. Panel dla pracodawców umożliwia m.in. odbieranie zgłoszeń, filtrowanie danych i generowanie raportów. Fakultatywne opcje zaś pozwalają na otrzymywanie mailowych powiadomień o nowych zgłoszeniach czy innych zdarzeniach na platformie oraz na sporządzanie dedykowanych raportów. Korzystając z takich funkcjonalności i proponując pracownikom bezpieczne i intuicyjne w obsłudze systemy, pracodawcom znacznie łatwiej jest zachęcić swoich podwładnych do wspólnego budowania stabilnego środowiska pracy i wizerunku godnego zaufania przedsiębiorstwa.